DAGENS ORD: ”så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os.” Salme 103:12

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

At leve i relationen

16 jun. 2018

I Bibelens skabelsesberetning læser vi, hvordan Gud, da han havde skabt mennesket Adam, sagde: ”Det er ikke godt, at mennesket er alene!” og så skabte han kvinden, Eva.

Ofte benyttes denne beretning alene til at fremhæve ægteskabet og den ordning Gud indsatte med manden og kvinden. Men mon ikke der ligger en dybere dimension i ordene om, at det ikke er godt for mennesket at være alene? At vi som mennesker er skabt til at skulle leve i fællesskab med andre mennesker. At det er i mødet med andre (og ikke kun ens ægtefælle), at vi udvikler os som menneske. At det er i mødet med andre, vores følelser bliver aktiveret og i mødet med andre, vi hver især kan bringe vores evner og talenter i spil. Men også, at det er i mødet med andre, vi selv bliver set, mødt og hjulpet af andres evner og talenter.

Vi er ikke skabt til at skulle leve alene, men netop i en afhængighed af andre. Først og fremmest i en afhængighed af vores himmelske skaber, og dernæst i en afhængighed af andre mennesker. Nogen oplever måske denne afhængighed som en ”kommen til kort” eller en begrænsning, og kæmper imod. Men måske er det netop et grundvilkår Gud har lagt i os, fordi han netop ønsker, det skal være sådan.

Jo før vi erkender og accepterer dette, desto før kan vi komme til at leve i fred og harmoni med os selv og andre. For her opstår den gensidige afhængighed, hvor vi ikke behøver at skulle være bedre end alle andre, men til gengæld glæde os over hinandens styrker og evner.

Paulus sammenligner kirken med et legeme, hvor vi alle er lemmer på det samme legeme. Om disse lemmer siger Paulus:

”Lemmerne skal være enige og have omsorg for hinanden. Lider én legemsdel, så lide alle de andre. Bliver én legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig. I er Kristi legeme og hver især hans lemmer!”
1. Kor 12,25,27Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk