DAGENS ORD: ”Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter.” Esajas 58:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Hvad har vi egentlig at bringe?

16 nov. 2018

Dette spørgsmål vil vi med rette stille os selv, når vi som menneske står ind for en almægtig Gud. Hvis Han er bagmanden bag hele universet, altings ophav og alt derfor i princippet tilhører ham – hvad kan vi da bringe til Ham, som på nogen måde vil give mening?


Det selvsamme spørgsmål kan måske stilles i relationen forældre og børn imellem. Måske ikke helt i samme skala, men vi kan spørge, hvad bringer glæde til ens forældre? Som jordisk far er der naturligvis materielle ting og gaver, der kan bringe glæde. Men det der bringer allerstørst glæde, er tanken og ønsket om at ens børn vil glæde en. At opleve, at de vælger fællesskabet, samværet og fortroligheden med én. At blive tilvalgt og prioriteret.


Mon ikke vores himmelske Far har det på samme måde? At dét, der betyder noget i forhold til os, ikke er det vi gør eller kan byde ind med, men derimod fællesskabet, samværet og fortroligheden med Ham.


Selv i Det gamle Testamente kan vi se, at dette er Guds ønske. Trods en veludviklet ”offerkultur”, hvor folk dengang bragte diverse former for dyreofre for at takke Gud, siger Han til sit folk:


Mon jeg æder tyres kød eller drikker bukkes blod? Lovsang skal du ofre til Gud og holde den Højeste dine løfter. Og kald på mig på nødens dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig.

Sl. 50,13-15 (1931 udg.)


Så hvad vi med rette kan bringe til vores himmelske Far, er et tilvalg af Ham, hvor vi med taknemlighed giver os selv hen i relationen med Ham og tilbede Ham for den Gud han er.


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk