DAGENS ORD: ”Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter.” Esajas 58:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Brug lugejernet

1 nov. 2005

Paulus skriver: ”Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus…” (2. Kor. 10: 3-5)

Har du hørt udtrykket ”dit sludrechatol”? Det tror jeg, du har.

Vidste du, at inde i dig selv har du dit eget ”sludrechatol”. Det er den indre stemme, som hele tiden snakker med. Det værste ved den er, at den meget ofte slet ikke stemmer overens med Bibelen. Det kan derfor være på sin plads at få styr på disse tanker.

Dette ”sludrechatol” kan fylde dig med nederlagstanker og kan f.eks. finde på at sige:

1. ”Hvor ville jeg ønske, jeg havde større frimodighed, så jeg kunne dele min tro og overbevisning med andre; men jeg har ikke alle de fine ord, der skal til, så jeg må hellere tie stille” - skønt Bibelen siger: ”I skal få kraft … og så skal I være mine vidner … og jeg vil være med jer alle dage ind til verdens ende.” - og et andet sted læser vi: ”Kast ikke jeres frimodighed bort, for den har stor belønning hos Gud.”

2. ”Jeg ville ønske, jeg havde det bedre med ham eller hende; men jeg tør ikke gøre noget ved det, for tænk hvis de afviser mig. Jeg vil ikke kunne bære at blive ydmyget. Det ender så i stedet med resignation, skønt Bibelen siger det modsatte: ”Hvis du ved at din bror eller søster har noget i mod dig, så skynd dig at forlige dig med dem.” og Bibelen siger også: ”Vi har ikke fået en fej ånd; men en ånd af kraft, kærlighed og besindighed.”

3. Bekymringer kan også komme til at fylde rigtigt meget i tankerne. Vi bekymrer os om al verdens ting. Skønt Bibelen siger: ”Vær ikke bekymret for noget; men bær i alle ting jeres ønsker frem for Gud i bøn … så skal Guds fred som overgår al forstand bevare jeres tanker i Jesus Kristus …”

4. Mindreværd, plager mange. Et lavt selvværd kommer af forkerte tanker. Bibelen siger, at disse tanker, hvor påtrængende de end synes at være, er løgne som har formet et forkert selvbillede i dig. Sandheden er, at vi er noget. Vi er først og fremmest elsket af Gud, og i hans øjne er vi, hver især, helt unikke skabninger. Der er i virkeligheden ingen som dig. Hør hvad Bibelen siger: ”Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud! … Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud!” (Sl.139:14-16)

5. ”Sluderchartollet” kan også finde på at finde ting frem fra din fortid, så skyldfølelsen melder sig og trykker dig ned. Skønt Bibelen siger: ”Jeg vil nådigt tilgive deres uret og aldrig mere komme deres synder i hu.” (Hebr.8:12) Hvis du har angret og bedt om tilgivelse, så lyt til det Bibelen siger. Gud har valgt ikke at huske dine synder.
Hvis du lytter til anklagerne fra ting, der er gjort op, så sætter du spørgsmålstegn ved Guds nåde og tilgivelse. Når vi sætter vore egne standarter, og ikke lader Bibelens ord være autoriteten, så tillader vi fjenden at sætte os under fordømmelse, og spilder dermed kostbar tid til ingen nytte, hvor vi stedet kunne modtage, det Gud har til os. Når vi genkalde gamle fejltagelser, så holder vi dem i live. De får ny magt. Det vi er optaget af i vore tanker, handler vi efter i et svagt øjeblik.

Tankerne er altså ikke neutrale eller uskyldige. De er som frø, du planter i sjælens jordbund. De vil spire frem og vokse, indtil du lærer at tage dem til fange og give dem over til Jesus. Hvis du ikke ønsker en bestemt afgrøde i sjælen, så må du luge ud i tankerne, for du bliver, det du tænker.
"Ordene fødes i sjælens dyb; de sprudler af visdom og giver liv til alt, hvad de møder." (Ordsp.18:4)

Enhver haveejers skræk er "Skvalderkål”. Det brede sig, og det går hurtigt. Tag fat i "lugejernet".

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk