DAGENS ORD: ”Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter.” Esajas 58:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Torsten Højberg

Netpræst

Torsten Højberg, Er ikke længere aktiv

Mail: torsten.hojberg@mail.tele.dk

 

Julepakken må åbnes

1 dec. 2005

I kirke juleaften
Gudstjenesten juleaftensdag er uden sammenligning årets mest besøgte i danske kirker. For det er en god tradition at gå i kirke juleaften, selvom man ikke kommer resten af året. Og der er ikke noget som helst pinligt for nogen som helst ved at gå i kirke den 24. december. Det er så uforpligtende, som noget kan være og så acceptabelt for alle, at der absolut ikke behøver være nogen bekendelse af tro ved det. At gå i kirke juleaften passer godt med juleevangeliets ordlyd: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« (Luk 2,10-12) Her står der jo sort på hvidt, at glæden er for hele folket. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt får del i den glæde. Om ikke andet får man en oplevelse af julestemning ved at synge de velkendte julesalmer på de elskede melodier.

Julepakken må åbnes
For den, der lytter og tager imod budskabet, er der dog langt mere end blot og bare julestemning. For der er en besked til os om, at Gud er kommet til denne jord i skikkelse af et lille nyfødt barn, som vokser til og bliver verdens frelser. Betyder det så, at verden er frelst fra alt ondt, fordi Gud er kommet til os i sin Søn Jesus Kristus? Nej, langt fra! Og under ingen omstændigheder sker dette pr. automatik. Så selvom du har været i kirke juleaften og har sunget med på julesalmerne og oplevet julestemningen derved, så forandrer det ikke en døjt ved din situation fra før til efter gudstjenesten, hvis du hører uden at gøre noget. Så er det kun julestemning. Vi må vi tage imod budskabet i tro, og det vil sige, at vi må handle på det. Hvis ikke vi gør det, bliver det som en flot julepakke, hvor indpakningen er julestemningen. Kun ved at bryde indpakningspapiret og de fine bånd med sløjfer får vi del i indholdet af pakken. Da kan vi komme til at opdage, at gaven i pakken er den mest efterspurgte vare i vor tid, nemlig fred i hjertet og mening med livet for den, der gør brug af den.

Gaven må modtages og bruges
Og gaven er Guds Søn. ”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Johannesevangeliet kapitel 3 vers 16). Hyrderne på marken gjorde sig ulejlighed for at finde den nyfødte frelser. Og de fandt Ham nøjagtig, som det var blevet fortalt dem af englen. Vi må også søge Jesus, indtil vi finder Ham. Og når vi finder Ham, må vi tage imod Ham, for ”alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn;” (Johannesevangeliet kapitel 1 vers 12). Så må vi leve med Ham hver dag resten af vort liv. Og den varige glæde afløser julestemningen, ligesom gavens brug er varig i forhold til indpakningen. Glædelig jul!

Torsten Højberg

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk