DAGENS ORD: ”Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.” Salme 119:171

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Frygt eller forventning?

1 jan. 2020

Jeg sad den anden dag i samtale med en person, hvor tanken om det nye år fyldte personen med vemod. Et år var omme, men hvad mon det nye år ville bringe? Det var ikke forventning eller nysgerrighed der fyldte, men derimod følelsen af usikkerhed og frygt for, hvad det nye år måtte bringe.


Vores forventninger til fremtiden er præget af de oplevelser vi har haft og har med vores generelle livsindstilling at gøre. Men vi kan også vælge, at lade vores forventninger styre af en tillid og tro på Ham, i hvis hænder vores fremtid ligger. Dette fordrer dog, at vi enten har erfaret, at vi kan have tillid til Ham – eller at vil tør give Ham en chance for at vise Han er al tillid værdig.


Vi kan vælge at bygge vores tillid til Ham på de ord og løfter Han har givet sit folk.


”Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken; de vilde dyr skal ære mig, sjakaler og strudse, for jeg giver vand i ørkenen, floder i ødemarken, så mit udvalgte folk kan drikke. Det folk, jeg skabte mig, skal forkynde min pris.” Esajas 43,18-21


Ordene her er givet til Guds eget folk, Israel, i en situation, hvor de rent faktisk havde valgt at gå deres egne veje. Men Gud valgte at række ud til dem. Gud er den samme i dag, som dengang. Det er en del af hans natur. Han længes efter samvær med det folk Han har skabt, og Han ønsker at skabe en vej frem for den, der vælger Ham og vil forkynde Hans pris. Julen, som vi netop har fejret, er det ultimative udtryk for Guds ønske om at være sammen med os og bane vejen foran os, så vi hverken behøver at lade os mærke af fortiden, eller frygte fremtiden. For Han skaber nyt – Han lægger vej i ørkenen!


Så lad os gå sammen ind i det nye år i tillid og tro til Ham, i hvis hænder vores liv ligger.


Med ønsket om et godt nytår!Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk