DAGENS ORD: ”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter v39 eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.” Romerne 8:38

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Hvilken julefred?

1 dec. 2020

Der tales ofte om, at vi skal lade ”julefreden” sænke sig i denne tid. Der er da også al mulig grund – og et godt bibelsk fundament for – at kæde freden sammen med julen og fødslen af Jesus Kristus.


Allerede i de tidlige profetier om Jesus i Esajas, skrevet 700 år f.Kr., lyder det:
"For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste." (Es. 9,5).


Og da hyrderne på marken, den julenat for godt og vel 2.000 år siden, så en himmelsk hærskare af engle, der bebudede Jesu fødsel, fulgte ordene: ”Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag.” (Luk. 2,14). Freden kædes så smukt sammen med vore frelser, Jesus Kristus.


Selv da han fortalte sine disciple om, at han skulle herfra, lød ordene: ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst!” (Joh. 14,27)


Men der er noget, der skuer i mine øre. På mange måder synes denne fred ikke at stemme overens med det oplevede. Julen er for mange en travl tid. Familieintriger og skilsmisser har kronede dage netop omkring jul. Og tænder vi for nyhederne, er det alt andet end fred, der fylder dagens billeder.


Ordene om fred skuer også med ordene fra Jesu egen mund, da han sendte sine disciple ud to og to for at forkynde, at Gudsriget er kommet nær. Til dem sagde han: ”Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.” (Matt. 10,34)


Ikke, at det var det Jesus ønskede, men han vidste, at det gudsrige han repræsenterede, stod i skærende kontrast til alt det, der skete i samfundet og i kulturen omkring ham. Det var som et lys, der blev tændt i mørket – og det kan mørket ikke lide.


Paulus sætter så smukt ord på, hvad dette rige repræsenter:
”I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus, og hører I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte.” (Gal. 3,27-29)


I Kristus forenes vi og alle skæl og grænser udviskes. Uanset etnicitet, social status, køn, alder etc. Det er bl.a. hvad Gudsriget indebærer og derved også, hvad Kristi komme og julen, handler om. Måske var det ikke så mærkeligt, at Gudsriget oplevedes provokerende for dem, der netop så sig hævet over andre, følte sig lidt bedre eller mere bedrevidende end alle andre.


Julefreden kommer med Gudsriget. Når vi i ydmyghed agter hinanden højere end os selv. Lad os minde hinanden om dette i denne juletid.


Med ønsket om en fredshyldt adventstid


Claus Bækgaard
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk