DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Charley Stephansen

Netpræst

Charley Stephansen, Præst
Vestermarkskirken

Mail: clstephan@hotmail.com

 

Du er ikke hvad du troede

16 aug. 2021

Du er ikke en fiasko før du giver op. Og det er altid for tidligt at give op.
En ting er helt sikker og det er, at du vil lave fejl, gøre ting forkert og misse det mål som du selv eller Gud har tænkt for dig. Det er en del af livet og det vil aldrig forandre sig.
Ofte ender vi med at vore fejl, fejlbarlighed og ufuldkommenhed bliver vores fjende, som vi prøver at bekæmpe for enhver pris. Vi bruger rigtig meget krudt og energi på at minimere og undgå fejl og kommer meget sjældent i mål med det som vi arbejder efter.
Ofte ender det med endnu større skuffelse og endnu mere ønske om at give op eller kaste håndklædet i ringen.

Andre giver omstændighederne eller andre mennesker skylden for din situation, men som vi ved når vi peger mod én med vores fingre er der tre andre fingre som peger tilbage til os.
Fejl eller nederlag er ikke noget som vi skal undgå for enhver pris, men det er livets muligheder for at blive bedre og lære de ting som er vigtige, værdifulde og betydningsfulde.

Der er mange ting i livet vi ikke kan kontrollere.
Vi har ikke bestemt hvem vores forældre er eller hvilken hudfarve vi har fået. Vi har ikke bestemt hvilke evner og talenter vi er blevet givet, men vi har kontrol over hvad vi gør med alle de ting vi er givet.
For at leve et godt og betydningsfuldt liv er vi nødt til at være forankret i noget ud over os selv, som består uanset hvad vi gør eller ikke gør. Dette er nødvendigt fordi vi ikke kan kontrollere omstændighederne omkring os og fordi vi gør fejl og træder ved siden af selvom vi ikke har til hensigt at gøre det.

Markus evangeliet fortæller om en kvinde i kapitel 5 som har haft indre blødninger i 12 år. Det har fyldt alt i hendes liv. Hun har brugt meget tid og penge på at blive fri for lidelsen, men intet har hjulpet. Det er tvært i mod blevet værre. Hendes hverdag er hele tiden påvirket af hendes lidelse.
Hun er tæt på at give op, men har hørt om Jesus, Messias, frelseren, ham som helbreder mennesker. Måske kan det også ske for mig? Eller tænker hun at det bliver nok endnu et nederlag for mig og gør min livssituation endnu mere håbløs. Skal jeg handle og løbe risikoen for at blive skuffet igen eller skal jeg lade vær og lade min lidelse definere min værdi som menneske. At jeg er ikke særlig værdifuld, fordi jeg slås med dette og måske fortjener jeg dette pga. et eller andet jeg har gjort forkert.

Evangeliet – de gode nyheder fortæller os at Guds kærlighed til alle mennesker er betingelsesløs og når vi tror på Jesus som vor Herre og frelser, så bliver vi tilgivet og adopteret ind i Guds familie som hans datter eller søn. Vores værdi er ikke længere betinget af hvad vi gør eller ikke gør. Om vi er en succes eller oplever nedelag. Vi fortjener ikke den kærlighed, men Gud giver os den ufortjent af nåde.
Denne kvinde har ikke opgivet håbet om helbredelse og derfor handler hun og tager skridtet hen imod Jesus. Hun er den type som ikke ønsker opmærksomhed eller føler sig måske ikke værdig til at tale direkte med Jesus. Måske føler hun at det er hun ikke vigtig nok i Jesu øjne. Derfor tænker hun, at hvis jeg bare rører ved det nederste af Jesu kappe, så bliver jeg nok helbredt. En tanke vi ikke har hørt om før eller siden i bibelen. Selvom hun føler hendes situation er håbløs formår hun at vise stor tro på at Jesus kan helbrede hende uden at han opdager det eller vil lægge mærke til hende.
Hun fører hendes plan ud i livet og oplever at blive helbredt. Hun kan simpelthen mærke at hendes krop forandrer sig og hendes lidelse forsvinder.

Prøv at forestille dig hvordan hun har det lige i det øjeblik!
Jesus mærker helbredende kraft udgår fra ham selvom han ikke har bedt for nogen eller haft nogen foran sig som er syge. Han stopper op og finder ud af årsagen til denne følelse han har.
Kvinden bliver skrækslagen og tror Jesus vil udstille hende og bekræfte hende i hendes egen forestilling om sig selv. Men det er det modsatte som er Jesus ærinde. Han vil fortælle hende at hun ikke er et nederlag og hendes liv ikke er en fiasko. Jesus kalder hende datter, fordi hendes identitet er, at hun er datter af den levende Gud og han fortæller hende at det er hendes tro på Jesus som har frelst og helbredt hende.

Du er ikke din diagnose, dine fejl, dine fristelser, hvad du har gjort, din sidste fejltagelse.
Hvis du tror på Jesus, er du en datter eller søn af Gud. Hold fast ved det og bliv venner med dine fej, så vil de hjælpe dig til at blive endnu bedre til det Gud har skabt dig til at være.

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk