DAGENS ORD: ”Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.” Salme 42:6

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Håb i håbløsheden

16 sep. 2021

For et par uger siden sad jeg og reflekterede over den tid vi lever i i dag. Covid-19 har raseret verdenen de sidste 1 ½ år. Det har lige været 20. års dagen for angrebet på World Trade Center. Det, der er blevet symbolet på et skifte fra en tid, hvor den vestlige verdens demokratiske værdier bredte sig, til en tid, hvor terror, død og ødelæggelse er blevet en trussel mod selvsamme demokrati og som tilmed næsten kan få demokratiet til at starte en selvdestruktiv proces. Afghanistan er blevet overladt til sig selv og en på mange måder negativ miljørapport om verdens tilstand er netop blevet offentliggjort.
Det kan være svært at bevare optimismen når vores øjne og opmærksomhed fokuseres på disse ting. Et spørgsmål der rejste sig i mig, alt imens jeg sad og reflekterede over alt dette var, hvad gjorde den første kirke i sin samtid?

Frem fandt jeg en af mine gamle kirkehistoriebøger og læste bl.a.:

”Den ikke-jødiske verden oplevede en vis usikkerhed. Lokale politikkeres uafhængighed var forsvundet, loyalitet mod det gamle og traditionerne havde mistet deres tag i folk og følsomme mennesker følte, at deres generation var moralsk og religiøst ødelagt. Mange søgte sikkerhed i mindre fællesskaber givet gennem ny-populære østlige kulter, mens andre flygtede ind i spændingen af de mere brutale offentlige lege og underholdning…...”

På mange måder kunne dette lige så godt være en beskrivelse af vores samfund i dag. Men så fulgte de forløsende og håbefulde ord.

”En sådan atmosfære af utilfredshed og uro forberedte mennesker til at lytte til det kristne evangelium.”

Det i sådanne tider, at vi kapitulerer og ser, at vi ikke kan ændre tingene i egen kraft. Evangeliet – de gode nyheder, som det bogstaveligt betyder – fik en særlig stemme ind i samtiden og har været med til at præge og forme det vestlige samfund, som vi kender det i dag.

For mig blev dette et ord til håb og opmuntring. Det er i mørket, at lyses skinner klarest, og selv et lille lys kan bryde mørket og være med til at oplyse. Evangelisten Johannes beskriver Jesus som værende det lys, der kom til verden. Om dette lys skriver han: ”Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke!”

Evangeliet – budskabet om Jesus Kristus – er budskabet om lyset, om håbet og om en fremtid. Vi trænger til at høre dette budskab igen og få lov til at se, hvordan netop dette lys kan være med til ikke bare at forandre, men også forvandle den tid vi lever i i dag.

I Kristus har vi vort håb.

Med ønsket om Guds fred og lys over dig!
Claus Bækgaard


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk