DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Du er omsluttet af Guds kærlighed

1 apr. 2022

Efter en lang dag med kundebesøg, artikelskrivning og til sidst en reception på Diakonissestiftelsen blev jeg ved udgangen mødt med dette skilt over døren: ”Bliv i min kærlighed!” (Joh. 15:9).
Pyha, det var lige et ord til mig. Jeg var træt, jeg havde forinden haft en ubehagelig teologisk diskussion, og jeg var rent ud sagt ked af det. Havde lyst til at enten, kæmpe, flygte eller fryse.
Sådan reagerer vi jo som mennesker, når vi er pressede!
Men tænk, så kom det ord som en gave fra himlen, lige da jeg havde brug for det: Bliv i min kærlighed!

Gud klæder os på
Næste morgen vågnede jeg tidligt med ordene i mit sind og fik det billede, at Gud dækker os med sin kærlighed og nåde lige så tæt som det tøj, vi har på. Det varmer. Det beskytter. Og det får os til at stråle!

Og det giver så anledning til denne prædiken i Netkirken.
Jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Sådan skriver apostlen Paulus som kulminationen på en hel stribe af iklædninger i de bibelske tekster (Kol. 3:3).

Det begynder faktisk umiddelbart efter skabelsen, hvor mennesket dummer sig og pludselig skammer sig over sig selv. Gud måtte derfor klæde dem på med skindkæder, som jo måtte komme fra et slagtet dyr (1. Mos. 3:21). Vi aner allerede her fra tidernes morgen det sonoffer som siden blev fuldbragt af Jesus på korset.

Gud dækker os
Efter skabelsen går det slag i slag. Flere ofre, ja et helt offersystem ved israelitternes vandring gennem ørkenen til det forjættede land (2. Mosebog). Her fik folket et ”sindbillede”, skriver Hebræerbrevets forfatter (Hebr. 9:9), på Jesu fuldkomne og endegyldige sonoffer for alle mennesker uanset tid og sted.

Hos salmisten David hedder det: ”Den, der sidder i en Højestes skjul og dvæler i den Almægtiges skygge, siger til Herren: ”Min tilflugt, min klippeborg, min Gud, på hvem jeg stoler”, og han fortsætter: ”…han dækker dig med sine fjedre, under hans vinger finder du ly, hans trofasthed er skjold og værge.” (Sl. 91:1-2, 4).

Og profeten Esajas skriver: ”Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud. For han har klædt mig i frelsens klæder og hyllet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fæster sine smykker” (Es 61:10).

Gud er altid nær
Hos Jesus møder vi gentagne opfordringer til at komme til ham, og et sted siger han udtrykkeligt, at han vil samle os som hønen samler sine kyllinger under sine vinger (Matt. 23:37).

Men det er især Paulus, der bruger udtrykket ”iklæde” og ”iføre”: Troende har iklædt sig Kristus (Gal. 3:27). Vi kan iføre os Guds fulde rustning (Ef. 6:13ff.). Og vi skal endda stå foran Gud i hvide klæder (Åb. 7:9), når menneskeheden vies til Kristus som en brud.

Vi er med andre ord alle omsluttet af Guds kærlighed. Hvordan kan vi være andet, når Gud jo har skabt os og elsker os, Jesus har ofret sig for os og Helligånden er udgydt over os.

Gud er os mere nær end vores eget åndedræt!

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk