DAGENS ORD: ”Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; v14 i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.” Kolossenserne 1:13

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Bo Nicolai Skov

Netpræst

Bo Nicolai Skov, Præst
Frikirken Salem

Mail: bonicolai.skov@salem.dk

 

Fred som overvinder verden

16 okt. 2022

Jeg tror at vi er mange der føler og oplever at verden lidt er af lave lige nu.
For vi møder en del kaos i verdenen, i denne tid. Det er ikke længere bare er noget vi hører om, et sted langt borte, men det er noget der påvirker os og rammer vores hverdag.

Vi mærker det på økonomien. Vi mærker det i oplevelsen af en ustabilitet i verdenen, som jeg, som godt nok er relativ ung, ikke har oplevet i mit liv.
Og vi er med stor sandsynlighed kun i starten af en periode, der ikke er lige så tryg og optimistisk, som den vi har haft i lang tid.

Med andre ord står vi foran hvad der virker som en ret usikker fremtid, hvor vi kommer til at opleve flere og flere konsekvenser i vores daglige liv.
I bibelen læser vi om en situation, der minder lidt om det vi står over for i dag.
For i Johannesevangeliet 16:33, der siger Jesus noget tankevækkende.
Men før vi kommer ind på det, så har Jesus brugt kapitel 16 på at advare og fortælle sine disciple om at tingene kommer til at blive vanskelige. Meget vanskelige.

Han fortæller om de store forandringer der skal ske efter hans død og genopstandelse. Både at Helligånden vil komme som hans talsmand – men også at der skal være lidelse og forfølgelse.

Men som den afsluttende sætning på det kapitel siger Jesus: ” Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.” John 16:33.

Ligesom Jesus talte til sine disciple, sådan taler han også til os i dag. Og det gør han for at vi skal have fred i ham.

I Jesus er der en fred, som er større end verdenen. For Jesus har overvundet verdenen.
Og det siger han endda før sin død og genopstandelse!
For i Jesus, får alle mennesker mulighed for at kende Faderen. De kan træde ind i Guds rige, som værdige sønner og døtre og kalde Gud for Far.
Jesus er eksemplet der skubber den jødiske fortæller, fra en religion om at følge Guds vilje, til en evig fortælling om vores kærlige og personlige relation med vores Far.

Og i dét har Jesus overvundet verdenen.

For i den relation kan vi være trygge og finde vores fred. Vi kan vide at vi har en Gud, der elsker os og har omsorg for os. Og det har han uanset verdenens omstændigheder. Og måske vigtigere endnu, så elsker han og omfavner midt i verdenens omstændigheder.

Guds fred er ikke bare et abstrakt begreb. Nej det er Jesu handling og virke på vores jord, som forsætter den dag i dag, gennem Talsmandens arbejde i vores hjerter. Netop som Jesus arbejdet i disciplenes hjerter.

Så må Helligånden tale til dit hjerte, for at du må have fred i Ham.

Må vi stå sammen, som Guds menighed, i bøn for dem der bliver forfulgt, dem der bliver undertrykket og dem der kæmper for deres ret til liv i frihed og ligeværd.

Og må vi bede for dem der forfølger og undertrykker. At de må se at alle mennesker har værdi, fordi de er skabt, netop som dem selv.

Må Guds fred velsigne dig, lige midt i dine omstændigheder og sådan som dit liv ser ud, i dag.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk