DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

På vej mod Fodbold-VM, Advent og Jul

16 nov. 2022

Godt efterår, god adventstid og snart glædelig Jul

Her hvor vi snart kan se fodboldVM, -
vil jeg minde om, at der trods alt er noget, der er vigtigere end Fodbold – selv om det for mange af os er skønt med en masse god fodbold på skærmen !

Selv om det er utroligt trist, at fodboldVM 2022 afholdes det helt forkerte sted !!! Det kan vi ikke lave om på, men vi kan bede for dem, der har lidt under forberedelserne og for deres pårørende.

Og endnu vigtigere, end at vi er på vej mod fodboldVM 2022, så er vi på vej mod Advent og Jul.

Vi skal snart fejre 1. søndag i Advent, og senere Jul. Den 1. af vore 3 store kirkelige fester

I den 1. store kirkelige fest Julen hører vi det, som englen sagde til hyrderne Julenat – at der er født os en Frelser!

I den 2. store kirkelige fest, Påsken, hører vi, hvordan Jesus blev vor Frelser ved at lide, dø på korset og opstå til nyt liv, - ikke blot for sig selv, men for alle mennesker til alle tider og steder.

I den 3. store kirkelige fest, Pinsen, hører vi, at Han gennem Ordet og Helligånden vil være sammen med os i livet her, at Han vil hjælpe os med at leve og tro.

Det betyder ikke, at vi aldrig kommer ud for noget svært. Det er heller ikke blevet lovet os, men det betyder, at vi ikke skal være alene i det svære.

Men da det godt kan være svært at forstå – måske især det med Påsken og Pinsen, så har jeg engang fået inspiration til denne lille

Påske og Pinse-fodbold-historie:
Simon og hans venner spillede fodbold i hans forældres have. Pludselig kom en af de andre drenge, Jens, til at skyde bolden gennem en af de store verandaruder, så den blev knust.
Simons far kom farende ud af huset. "Hvem i alverden var det, der smadrede den rude?"
Inden Jens nåede at sige noget, sagde Simon: "Det var mig". Hans far var gal og ruskede ham i armen, mens han skældte ud. Endelig gik Simons far ind igen. Da sagde Jens: "Hvorfor sagde du det? Det var jo mig!"

"Det ved jeg godt;" sagde Simon. "Men det er min fars hus, og du er min ven. Jeg synes, det var synd, at du skulle have ballade."
Da de havde spillet lidt igen, kom Simon i tanke om noget: "Forresten - så har jeg fået at vide, at vi snart skal flytte." "Øv," sagde de andre. "Så kan vi ikke spille fodbold her mere. Det er den bedste have på hele vejen."
"Jeg tror, at I kommer til at spille fodbold her også fremover," sagde Simon. "Vi har solgt huset til min tante og farbror, og jeg har fortalt min fætter om Jer. Han vil også gerne spille med jer, og han er god til det!"

En forklaring for børn og voksne
En sådan historie kalder man ofte en lignelse. En lignelse fortæller om noget svært på en lettere måde.
Når du i min historie læser om Simon, skal du tænke på Jesus. Jesus er Guds søn, og Gud har skabt hele verden.
Sådan som børnene i historien leger i Simons fars have, lever vi alle sammen i Guds have, i Guds verden.

Ligesom der i fodbold er mange spilleregler, sådan er der også regler i Guds verden.


De to vigtigste regler er, at vi skal elske Gud (tro på Gud), og at vi skal elske vore med-mennesker (være gode og hjæpsomme).
I min historie blev Simon skældt ud, fordi han tog skylden for den smadrede rude på sig. På samme måde tog Jesus skylden på sig for de ting, vi gør forkert over for Gud og hinanden.
Når vi gør noget forkert, må vi sige undskyld til dem, vi har gjort forkert overfor, - men vi må også bede om tilgivelse hos Gud. Da Jesus allerede har taget skylden og straffen på sig, da han led og døde på korset Langfredag, vil Gud tilgive os. Jesus blev ikke ved med at være død. Gud gjorde ham levende igen, og det er det vi hører om Påskedag og de følgende dage.

Som Simon (i historien) flyttede, sådan flyttede Jesus tilbage til Gud igen. Det skete Kristi Himmelfartsdag. Som Simon sagde, at hans fætter kom og kunne spille videre med vennerne, sådan sendte Jesus en anden, nemlig Helligånden, til at hjælpe os med at leve videre i Guds verden. Det er derfor vi holder Pinse.


Vi må takke for og tro, at Jesus kom for at frelse os, og vi må blive ved med at høre om Ham for at lære Ham endnu bedre at kende, sådan som Han kender os.
Vi må bede Gud om gennem Helligånden at hjælpe os til at tro på Jesus som Guds Søn og vores Frelser. Vi må bede Ham om, at Han vil hjælpe os til at opleve endnu mere af sin kærlighed, glæde og fred, - og så må vi bede Ham om at hjælpe os til at give videre til andre, for, som jeg engang så på et skilt: Kristendom er ingen tilskuersport !

Med hensyn til Fodbold-VM:
Hvis man ser fodboldkampe eller andre sportsbegivenheder på TV, - så har man - især før Coronaen - nogle gange set, at der er tilskuere, der står med et skilt, hvor der står JOHN 3,16. Det står for Johannes-evangeliet kapitel 3 vers 16, hvor Jesus siger:
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.(Johannes-evangeliet kapitel 3 vers 16-17).

Ivan L. Jakobsen,
Tidligere sognepræst
og stadig tilhænger af Silkeborg
(min fødeby).Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk