DAGENS ORD: ”Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter.” Esajas 58:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Påske handler om at ”se”

1 apr. 2006

Påsken er et sandt drama. Næsten hver enkelt detalje har en symbolsk betydning. Det skete alt sammen for vores skyld. Hvis du ser det, fatter det, og kan tro på det, så kan det forandre dit liv. Det er ikke sikkert, du forstår al ting. Det skal du ikke lade dig forvirre af. Ingen kan på et øjeblik fatte dybden i det alt sammen. Gud har ønsket at give os en anden tilgang til begivenhederne end den umiddelbare. Jo mere man fordyber sig i påskens budskab, jo mere fatter man storheden i Guds frelsesplan.

Påske handler om at ”se”, i betydningen at fatte, at blive overbevist. Jesu egne disciple var i den samme proces. De måtte trænge igennem, det de med deres synlige øjne, indtil de fattede den dybe betydning.

Langfredagens stærke hændelser slog dem helt ud. De havde nemlig forventet noget helt andet. De troede, at Jesus skulle befri Israel fra den romerske besættelses magt. I stedet blev de vidne til Jesu lidelser og død. Følelsesmæssigt var de fuldstændig lammet af angst og forvirring. Den Jesus, som hele sit liv havde haft fuld tillid til sin Far, råber nu i fortvivlelse: ” Min Gud, min Gud hvorfor har du forladt mig?” Hvilket drama! Mens han bar verdens synd, var Jesus overladt til sig selv i gudsforladthedens mørke. Han udånder og dør; men inden når han at sige: Det er fuldbragt! Det betyder: Opgaven er fuldført.

Se på Jesus i hans lidelser, så begynder du at forstå, hvad synd er i Guds øjne. Se hvilke forfærdelige konsekvenser den har. Se hvad den kostede Jesus. Tænk på, hvis ikke Jesus havde betalt, så var det dig og mig der selv måtte bære straffen. Ser du alvoren? Er du nået til overbevisning om, at Jesus døde for dig?
Se på Jesus. Gud vil, at du skal se hvilken værdi, du har for ham. Se hvor højt han elsker dig. I dybeste forstand er det Gud selv, der i sin Søn tager skylden på sig, betaler prisen og bærer straffen, og det gør han, fordi han elsker dig og vil frelse dig fra evig fortabelse. Jesus adlød sin Far og døde i tillid til, at også du ville se og forstå og tage i mod hans stedfortrædende offer.

Påskemorgen er beskrevet meget levende i Johannes Evangeliet. Her læser vi: ”Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun , at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham som Jesus elskede, og siger til dem: "De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham." Det Maria siger, da hun møder Peter og Johannes, fortæller alt om hvad hun . Hun burde ha´ set det første mirakel ”… at stenen var flyttet”. Ved at se det skulle Maria ha’ fattet noget. ”Tænk, det passer det Jesus sagde”. Den store tonstunge sten var rullet væk! Men i Marias sind var der ingen forventning. Sorg og skuffelse havde sløret hendes sind, så hun ikke fattede, at Jesus var opstanden.

Næste afsnit handler om Peter og Johannes. Det er så levende skildret, hvordan de to, lidt efter lidt, slår over i løb, så ivrige er de efter at komme ud til graven. Johannes er den yngste, hans kondition er måske bedst, og derfor kommer han først til graven.Han er den forsigtige, derfor standser han op uden for graven – måske er det usikkerhed eller ærefrygt. Så når også Peter frem, han er den impulsive, han løber lige ind i graven. Det Peter burde ha´ sagt ham en hel masse, men han delte nok opfattelse med Maria, som lige havde været der.

Han linnedklædningen, som Jesus havde haft på. Ligene blev svøbt på den tid. Man viklede dem ind i linnedklæde, og mellem lagene smurte man harpiks. Jesu linnedklæde så, efter al sandsynlighed, ud som et hylster formet efter hans krop, det lå på det sted, hvor Jesus havde ligget, og klædet, som Jesus havde haft over hovedet, var sirligt lagt sammen og anbragt for sig selv.
”Da gik også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven, og han så og troede”. Med andre ord fattede Johannes, hvad der var sket. Han var overbevidst om, at verdenshistoriens største under var sket. Jesus er opstanden. Det, han , blev til et mirakel i Johannes’ eget hjerte.

Det er klart, at for disciplene var det en fantastisk begivenhed. Med jævne mellem kom Jesus til dem og var hos dem i 40 dage, inden han for til himlen. Det, vi skal se og fatte er, at vi har en levende Jesus. Han lever i dag. Du kan tale med ham, og bede til ham, opleve han griber ind og svarer på dine bønner. I andre religioner tilbeder man en stifter, der er død; men kristendommens Jesus han lever.

Ingrid, en narkoman, fortalte om sit møde med den opstandne. Hun havde frygtelige abstinenser og blev tvunget ud på gaden for at få fat i et nyt fix, men inden hun gik, var der en pige, der sagde til hende: ”Hvorfor beder du ikke Jesus om at hjælpe dig?” Hun følte sig underlig, da hun for første gang talte til den opstandne: ”Jesus, hvis du er der, så hjælp mig, for jeg har det så dårligt”. Jesus hørte hende og greb ind lige på stedet og friede hende fra abstinenserne. Den opstandne Jesus gav hende et helt nyt liv, og hun er nu helt fri fra stoffer.

Døden kunne ikke fastholde Jesus. Det er her, den hemmelige triumf ligger gemt. Døden har kun magt over dem, der synder. Jesus bar ganske vist verdens synd; men han havde ingen personlig synd, derfor kunne døden ikke holde ham, han overvandt døden og var i stand til at bryde dødens magt. Han døde og opstod i stedet for os. Han tog vores plads, for at vi kunne få del i hans sejr. Alt det som er sket med Jesus, kommer også til at ske med os. Derfor siger han disse stærke ord: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?«

Kan du se det? Påskemorgen er budskabet om, at de, der tror på Jesus, har fået del i et liv, som aldrig kan dø. Hvad der sker med dem, der ikke tror, skal jeg ikke komme ind på her; men kun fastslå at de, der tror på Jesus, skal leve selv i døden. Kan du se, at den tomme grav er Guds egen underskrift på, at Jesus har betalt for din og min synd og samtidigt et løftet om et evigt liv.

Glædelig Påske!


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk