DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

Jamen, så bed da !

1 maj. 2023

Jamen - så bed da !


Også selv om Store Bededag ser ud til at blive "afskaffet" næste år, - men netop derfor er der al mulig grund til at blive ved med at bede.

For opfordringen til at bede, kommer jo ikke fra “hvem som helst” - men fra Vor Herre Jesus Kristus, - som sammen med sin Far og Helligånden er vores hellige treenige Gud.

Jamen, er det ikke dumt at bede til en, man ikke kan se?
Mange mener, at det er blevet sværere at tro på Gud i vores moderne, tekniske tidsalder.

Jeg synes, at det er blevet lettere. Vi benytter os hver eneste dag af mange ting, vi ikke kan se. Tænk blot på mobiltelefonen. Vi kan ikke se de lydbølger (eller hvad det nu er), der gør, at vi fra en mobiltelefon kan ringe til en anden telefon hvor som helst i hele verden - bare vi har det rigtige nummer.

Ligesom det er dumt ikke at benytte sig af mobiltelefoner, bare fordi man ikke kan se lydbølgerne - sådan er det også dumt ikke at bede - eller tro på Gud - bare fordi vi ikke kan se Ham.

Virker det at bede til Gud?
Når man ringer fra en mobiltelefon, skal man have et kort fra et teleselskab, - og man skal selv have et nummer. Er de ting i orden, ja, så kan man ringe hele verden rundt, og på den måde finder man ud af, at mobiltelefonen virker. På samme måde finder man ud af, om det “virker” at bede til Gud - simpelthen ved at gøre det.

Hvilket teleselskab bruger Gud, - og hvad er Guds “nummer” ?
Guds teleselskab er Helligånden, og Guds telefonnummer” er ikke en række tal, men et navn, nemlig Jesus Kristus. Det fortæller Jesus i Johannes-evangeliet kapitel 16 vers 23-24: Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det.Hvad betyder det at bede i Jesu navn?
Først hvad det ikke vil sige. Det betyder ikke, at vi blot be´r om alt muligt - og så lige husker at tilføje - øh - i Jesu navn. Før vi kan bede i Jesu navn, må vi forstå, hvorfor vi må bede til Gud? Det må vi, fordi Jesus giver os lov til det. Fordi Jesus gennem sin korsfæstelse, død og opstandelse har lavet en ny vej mellem Gud og os - og mellem os og Gud. Vi må bede i tillid til Jesus alene, - og vi må søge at bede i overensstemmelse med det, Jesu navn står for.

Jamen, Ivan, har du selv oplevet, at det “virker”.
Ja - Gud ske lov - næsten hver dag. Men her et lidt specielt eksempel:

Vi bad om en hvid Jul.
Torsdag den 2. november 1995 snakkede jeg med mine konfirmander om at bede. Jeg fortalte dem, at vi må bede Gud om alting - men, at det er Gud, der bestemmer, hvad Han vil give os. Til sidst spurgte jeg dem, om de havde noget, de gerne ville bede om. Det første, de nævnte, var en hvid jul. Senere foreslog de, at vi skulle bede om fred - blandt andet i det tidligere Jugoslavien - og de foreslog, at vi skulle bede om en god sommer. Jeg sluttede konfirmandtimen med at bede - og jeg bad blandt andet om en hvid Jul, - en god sommer, - og om fred i eks-Jugoslavien.

Fik vi så svar på de bønner til Gud?
Ja - som I sikkert kan huske, - så fik vi en hvid Jul i 1995 - for første gang i flere år. Med hensyn til bønnen om fred - så kom det til at gå bedre i fredsforhandlingerne omkring Bosnien, - og sommeren 1996 blev god.

Vi får ikke alt det, vi be`r om.
Jeg har selvfølgelig også tit bedt Gud om noget, uden at få det, - men Gud hører os, når vi be`r til Ham. Også selv om vi ikke altid får alt, lige som vi kunne tænke os det, - men det gør børn jo heller ikke hos deres forældre. Forældre prøver på at gøre tingene så godt som muligt for børnene. Det gør Gud også for os, når vi be`r Ham om hjælp - og - Han er god til det!

Hvordan må vi bede?
Det må vi gøre med helt almindelige ord. En tysk præst bad engang sine konfirmander om at skrive en bøn. De fleste klarede det, men en dreng kunne ikke finde ud af det.
Til sidst måtte præsten hjælpe ham. Præsten sagde: “Skriv nu, hvad jeg siger”, - og så sagde præsten: “Kære Gud. Jeg kan ikke skrive en bøn. Hjælp mig. Amen.” Drengen skrev det ned, - men sagde så: “Det er da ikke en bøn.”
Men det var det. Han havde skrevet, hvem han bad til - nemlig Gud. Han havde fortalt, hvad der var hans problem - nemlig at han ikke kunne finde ud af at skrive en bøn, - og så havde han bedt Gud om at hjælpe sig. Sådan er bøn. Det er ikke vore mange fine ord, der virker - men simpelthen, at vi kommer til Gud med vores ønsker.

Det havde Paulus fundet ud af:
Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Filipperbrevet kapitel 4 vers 6-7).


Husk at takke Gud.
Vi må også huske at takke Gud, - både når Han gi´r os, det vi be`r om - og når Han ikke gør det. Allermest må vi takke for, at vi overhovedet må bede til Gud, - og at Han vil give os af sin fuldkomne glæde - både her og nu - og engang fuldt ud helt hjemme i Hans rige.

Her et forslag til en bøn om tro.
Kære Gud.
Tak, fordi du er og altid vil være. Tak fordi du kom gennem Jesus engang, - og tak fordi du også vil komme til mig i dag.
Tak fordi du kender mig på godt og ondt. Tak, at din tilgivelse og kærlighed er udstrakt også til mig, - netop fordi Jesus gik gennem lidelse og død også for mig – og opstod til nyt liv også for mig. Hjælp mig til at tro og at blive ved med det. Og tak, at du i din time vil tage mig helt ind i dit Himmerige.
Hjælp mig til at finde et sted – en kirke – hvor jeg gennem dit ord i Bibelen og i Helligånden kan være sammen med andre om at lære dig at kende, sådan som du kender mig. Og tak, at du i din time vil tage mig helt ind i dit Himmerige.
Amen.

Tidligere sognepræst Ivan L. Jakobsen.

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk