DAGENS ORD: ”Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.” Salme 119:171

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Peter Götz

Netpræst

Peter Götz, Forkynder
Netkirken

Mail: peter@goetz.dk

 

Tørklæde ingen hindring

1 maj. 2006

For Gud er vi alle lige. Uanset om vi har tørklæde på som hovedbeklædning, kors i en kæde om halsen eller orange dragt og er kronraget. Vi udtrykker os vidt forskelligt i forskellige kulturer og vi er præget af meget forskellige religiøse og kulturelle baggrunde.


Fælles for de fleste af os er, at vi søger efter sandheden. Sandheden om livet, sandheden om det guddommelige, sandheden om os selv - og om hinanden. Og selv når vi synes at have set et glimt af sandheden og har fundet et fundament at stå på og en retning at gå i, er vi fremdeles på vej og fremdeles på jagt efter målet. For færdige bliver vi aldrig - færdige med at spørge, færdige med at undres, færdige med at lytte, færdige med at lære. Ingen af os kan bevise, at VI har ret og de andre tager fejl. Vi kan være overbeviste i vores indre, men heller ikke mere. Vi kan opleve at have mødt Gud, men vi kan ikke tage patent på ham.


Når Jesus skulle vise, at Guds Rige var kommet nær, så viste han det til mennesker med både den ene og anden religiøse baggrund. Den romerske høvedsmands bøn blev hørt på lige fod med jødiske mænds bønner. Den kanaanæiske kvinde fik del i hans velsignelse på lige fod med jødiske kvinder. Kvinden ved brønden i Samaria kom til at smage det levende vand ligesom dem, der var til stede på ’den store højtidsdag’. Børn blev velsignet som var de voksne, kvinder blev behandlet med samme respekt som mænd. Og den barmhjertige samaritaner gjorde det rigtige selvom han havde en ’forkert’ tro.


For i Guds øjne, siger evangeliet, er vi alle lige. Gud har ingen favoritter – og ingen stedbørn. Alle er vi skabt til et smukt og godt liv, hvor det vi kan og de evner vi har, bør få lov at komme til udtryk. – Alle er vi omfattet af Guds kærlighed. For Gud elskede verden (hele verden med alle dens mennesker) så højt, at han gav sin søn for alle.


ALLE er det ene fokuspunkt i evangeliet. Alle uden forskel. JESUS KRISTUS er det andet. Hans lys bryder igennem i en hver kultur og skaber efterfølgere mellem alle folkeslag og i alle religioner. Og en hver, der lader sig overbevise, oplever, hvordan de efterhånden i vandringen med ham må efterlade sine gamle mønstre og indrette sig efter hans værdier. Og det er en fantastisk spændende vandring.


Vi kan lære så meget af hinanden – også selvom vi i udgangspunktet kommer med forskellig religiøs baggrund, men den, der vi kan lære allermest af er Jesus - om os selv om hinanden og om Gud. Ingen har optrådt med større visdom og mere altomfattende kærlighed i et multireligiøst samfund end han. Ingen har brudt de gamle religiøse forestillinger ned hos både ’jøde og græker’ som Jesus – og givet nye relevante rammer for livet.


Vil du finde stof til dig eget liv – vil du finde værktøj til at leve i et samfund med mange holdninger – vil du finde hjælp til åndelig afklaring? Uanset hvem du er – og uanset hvilken hovedbeklædning, du bærer, er der næppe nogen der kan give dig bedre og mere omfattende svar end Jesus. Prøv bare at læse Johannes Evangeliet i Det Nye Testamente.


Peter Götz

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk