DAGENS ORD: ”Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter.” Esajas 58:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Gunni Bjørsted

Netpræst

Gunni Bjørsted, Er ikke længere aktiv

Mail: gunni@bethel.dk

 

Du er ikke afhængig af overblik...

1 jul. 2004

Du er ikke afhængig af overblik for at få et godt liv…

…Det skulle man ellers tro, sådan som vi jagter det: overblikket. Vi kan føle frygt for at træffe en beslutning, hvis ikke vi har overblikket. Vi kan føle modvilje mod at investere vores liv i noget, hvis ikke vi har det fulde overblik. Og vi kan føle os uduelige til at udrette noget, hvis ikke vi har overblikket.

Og mens vi jagter det eller venter på det, går årene og mulighederne, og livet står på stand by.

Nu er det ikke fordi, der er noget galt med overblik. Man skal bare være klar over, at man har ikke ret meget af det, når det kommer til stykket. Når det gælder de virkelig vigtige og store ting i vores liv, har vi så lidt overblik.

Hvad skal jeg mene om de informationer, jeg får i pressen?
Hvor skal jeg bo?
Hvad skal jeg investere mit liv i?

Vi er på Herrens mark, for vi ved ikke til bunds, hvad den og den beslutning fører til. Men i Sin undervisning og Sit liv og Sin død siger Jesus til os (sådan forstår jeg det): Lad dig ikke standse af, at du ikke har ret meget overblik. Træf beslutninger alligevel. Investér dit liv i noget (Matthæusevangeliet kap. 25, vers 14 – 30). Fang din følelse af uduelighed og af at være diskvalificeret og kom hen til Mig med den! For endnu vigtigere end overblik er:

Tillid til Jesus!
…Tillid til, at Han, når jeg så ærligt som muligt følger min længsel og giver mig Ham i vold…at Han så leder mig ad rette veje og får noget værdifuldt ud af mit liv. At Han fører os ad rette veje, det er da virkelig en tillidssag, ikke? For der kan være lange perioder i vores liv, hvor vi ikke lige kan se det. Vi aner ikke, hvor vigtigt, det vi står i lige nu, er. Jeg har tit lagt mærke til, at mennesker, som blev brugt til noget vigtigt, egentlig ikke selv var klar over det. De levede bare deres liv i tillid til Jesus og i kærlighed efter bedste overbevisning og med fejl og mangler. De vovede at træffe beslutninger, selvom de manglede det fulde overblik. De vovede at investere deres liv i noget.

Der er et opmuntrende sted i Bibelen om dette, nemlig Hebræerbrevet kap. 11, vers 8. Det handler om Abraham, som også virkelig manglede overblik og blev udfordret på sin tillid. ”…Adlød kaldet til at bryde op og drage til et sted, han skulle få i eje…drog af sted uden at vide, hvor han kom hen…” Jeg tager hatten af for den mand! Og jeg tror, det er livets mening at følge ham i den tillidsvandring. Det er noget med at følge sin indre kompasnål, som sigter på Guds vilje. Det er noget med at brænde for det, som Gud brænder for…efter at være en del af Guds store historie med verden.
En anden ting, som er endnu vigtigere end overblik, er:

Ærlighed overfor dig selv!
Facadeliv er et spildt liv. Munden siger de ”rigtige” replikker, men i hjertet set det helt anderledes ud. Kristendommens gode nyhed er, at Gud er en virkelig Gud. Derfor møder Han os i virkeligheden – som dem, vi virkelig er. Så der er ikke noget at miste ved at være ærlig; kun noget at vinde. En masse hvile er der at vinde. Vi behøver ikke at lade som om, vi er klogere, end vi er, eller har mere overblik, end vi har. I stedet kan vi ærligt indrømme at være på spanden og have brug for Jesus!
En sidste ting, som er endnu vigtigere end overblik, er:

Tjenersind over for andre!
Midt i hurlumhejet, spørgsmålene og processerne kan vi nemlig godt være noget for andre. Gud kan bruge mennesker til at velsigne andre, selvom de ikke har det fulde overblik. Og når vi lader os bruge af Gud og gør noget godt for vores næste, er vi på en eller anden måde i Guds vidunderlige vilje. Mangel på overblik er ikke alibi for ikke at tjene vores næste.

Lad os følge Abrahams eksempel: …han drog af sted mod det, Gud havde til ham…også selvom, han ikke til fulde vidste, hvordan han nåede det. Han gjorde det i tillid til Gud.

Tillid til Jesus, ærlighed og tjenersind…er langt vigtigere end overblik!Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk