DAGENS ORD: ”Gud, du er min Gud, jeg søger dig, min sjæl tørster efter dig, min krop længes efter dig i det tørre, udpinte, vandløse land.” Salme 63:2

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Bjarne Nederby Jessen

Netpræst

Bjarne Nederby Jessen, Ikke længere aktiv
Frikirken Salem

Mail: nederbyjessen@mail.dk

 

Er du glad?

1 jul. 2006

Er du glad? Sådan rigtig glad? Bobler det over af glæde i dit indre? Eller er du bare så´en glad? Hvorfor er du glad? Hvorfor er du måske ikke glad? Hvad er glæde? Hvad grunder vi vores glæde på?

Sommertid er ferietid, tid med masser af muligheder for oplevelser. Det glæder mange, mens andre ikke engang kan glædes over det. Der mangler noget.

Paulus siger i Filipperbrevet kap. 4 vers 4: ”Glæd jer altid i Herren. Jeg siger igen glæd jer.” Det kan han sagtens sige, er der mange der siger. Men jeg er ikke altid glad. Skal jeg gå rundt og præstere glæde? – også når jeg ikke er glad?

Men der er ikke tale om at være lalle-glad. Der er tale om at være glad i Herren. At bygge sin glæde på, at man lever sit liv med Jesus og at han er en realitet i mit liv – hver dag. Det ønsker han at være, hvis vi giver ham lov til at være det. Glæden udspringer af tro på og tillid til Gud. Det er sand glæde, en glæde som vil smitte andre.

Der findes en anden form for glæde, som virker stik modsat. Det er den glæde, som er forankret i ens selvtilfredshed. Den smitter ikke af på andre, for det er ikke særlig glædeligt at lægge øre til andres selvglæde.

Virkelig glæde bygger på Guds nåde – på Jesu død og opstandelse for dig og mig.

Glæden brød for alvor igennem den første pinse, da Helligånden faldt på disciplene – en glæde, der bobler over indvendig, så disciplene ikke kan lade være med at tale om, hvad de har set og hørt.

Som kristen kan man opleve almindelig glæde over livet, sit arbejde, sit hjem, sin familie, sit ægteskab, ja alt det, som er skønt og har værdi, men hemmeligheden ved den kristne glæde er livssamfund med Jesus. Med livet i Kristus kan vi eje en stadig glæde. Jesus Kristus som Frelser og Herre, med alt hvad han har gjort og vil gøre, er den kristnes kilde til glæde.

Ejer du den glæde? Er du glad?

Jesus kan fylde dig med glæde. Han ønsker at frelse dig og du skal modtage Helligånden i dit hjerte. Du kan opleve en glæde, der bobler over, når Jesus tager din synd på sig, fjerner den fra dig og fylder dig med Helligånd og kraft. Lad ham få lov til det. Han kalder dig til at tage et trosskridt ind i et helt nyt liv.

Må Gud velsigne dig og give dig glæde!

Bjarne Nederby Jessen, netpræst.

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk