DAGENS ORD: ”Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. v24 Når han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham.” Salme 37:23

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Preben Brohus

Netpræst

Preben Brohus,

Mail: p.brohus@apostolic.dk

 

De mistede det!!!!

16 nov. 2006

Det er svært at miste. Det kan være en kær ven eller et familiemedlem, og det er vel nok noget af det værste. Det kan også være arbejde. Selv om der er stort behov for arbejdskraft i vor tid, så er det – underligt nok – mange der mister sit arbejde. Når man bliver ældre, så opdager man, at man mister kræfter, - man husker måske ikke så godt mere - ting bliver pludselig besværligt, ja, kroppen føles pludselig besværlig. Den er ikke hvad den har været.

Det er svært at miste.

Adskillige mennesker i bibelen mistede. Lad mig nævne nogle af dem:

Noa’s hustru
På grund af den tiltagende synd i Sodoma og Gomorra havde Gud besluttet at ødelægge området. Det skete. Forinden havde Gud forjættet Lot og hans familie, at de kunne blive reddet, hvis de ville – som der står – flygte for livet og bringe sig i sikkerhed oppe i bjergene. De havde fået pålagt, at de ikke måtte se sig tilbage. Men om Lots hustru står der i 1. Mosebog 19: 26 at hun så sig tilbage og blev til en saltstøtte. Hvorfor mon hun så sig tilbage? Vi kan gætte på nogle ting. Det vil jeg lade ligge, men én ting står klart. Hun var ulydig overfor Gud.
Hun mistede.

Moses
Moses var en stor mand. Han oplevede utrolige ting sammen med det folk, han var fører for. - Den brændende tornebusk hvor Gud kaldte ham. – Ørkenvandringen – De 10 bud – At være tæt på Gud deroppe på bjerget.
MEN han nåede aldrig ind i det forjættede land. På hans sidste dage første Gud ham op på et bjerg, lod ham kigge over til det forjættede land med ordene: Det er det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, da jeg sagde: Jeg giver det til dine efterkommere. Du har fået det at se, men du kommer ikke derover.
Han mistede.

Salomo
Salomo var en af de mægtigste konger i det gamle testamente. Han var rig, klog og en flot fyr. Han gjorde mange ting som var forbavsende. Men der står om ham, at han – med hjælp af en af sine mange hustruer – vendte sit blik mod afguderne. Han gjorde hvad der var ondt i Herrens øjne. Der står endda at Herren blev vred på ham.
Han mistede.

Den rige unge mand
Lad os skal tage os tid til at læse beretningen om den rige unge mand, som mødte Jesus:

Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: » ›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ « Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende.
Egentlig en tragisk beretning. Han havde alle muligheder,
Han var rig - og dog så fattig
Han var klog - og dog en dåre
Han var tæt på - og dog langt borte.
Han mistede.

Tænk over det
Det er svært at miste, som denne lille prædiken begynder med – meget svært. Men har du mistet det tilbud, som Gud har givet dig, så har du virkelig mistet. Hvis du læser beretningen om ovenstående personer – og der er mange flere af dem – så vil du se, at de fik nogle fantastiske chancer – men de miste dem.

Søg først Guds rige og hans retfærdighed,
så skal alt det andet gives dig i tilgift
.
Matt. 6, 33


Guds Fred
Preben BrohusBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk