DAGENS ORD: ”Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.” Salme 42:6

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Bækgaard

Netpræst

Claus Bækgaard, Præst
Bykirken

Mail: claus@netkirken.dk

 

Guds rige er nær

16 jan. 2007

I den forgangne uge har omkring 30.000 danskere været samlet i kirkerne landet over i en bøn om, at Guds rige må komme. Ikke bare i Danmark fandt dette sted. Kristne i 140 lande verden over, var forenet i denne bøn, som Jesus selv lærte os. I Fadervor beder vi nemlig: ”Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden!” (Matt 6,10)

Men hvad er dette ”Guds rige”? Et nyt land, en stat, et fysisk sted og hvornår skulle det i givet fald komme?

Farisæerne spurgte Jesus om det samme, og han svarede:
»Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.« Luk 17,20-21

I Bibelen læser vi om, hvordan Jesus og hans disciple drog fra landsby til landsby, for at prædikede og forkynde evangeliet om Guds rige. Faktisk siger Jesus om sig selv, at det var derfor han blev sendt til jorden – for at forkynde Guds rige.

Men hvordan forklarer man noget, som ikke kan sammenlignes med noget andet i forvejen kendt? Det kan man ikke. Derfor fortalte Jesus en masse forskellige lignelser, for at vi måske der i gemmen vil kunne gribe lidt af, hvad Guds rige er. Af selv samme grund, kan jeg derfor heller ikke her komme med en endegyldig definition af, hvad Guds rige er. Men Jesu lignelser giver os bl.a. disse hint!

• Guds rige er ikke et koncept, en politisk ideologi eller andet vi selv kan eller skal leve op til. Det er frugten af Guds eget ord, som han ligger i os. Af sig selv spirer og vokser frem i os, når blot vi sørger for, at det får lov til at blive en del af os og ikke bliver kvalt af dette livs bekymringer. (Lignelsen om sædemanden: Mark. 4)


• I Guds rige, er der ikke forskel på rig og fattig, unge eller gammel, etniske forskelle eller andet. Alle er vi lige ind for Gud. (Matt. 20)


• Der forventes forskelligt af os! Nogle har Gud betroet meget, andre mindre. Du skal stå til ansvar overfor de gaver og evner, samt det mål af tro du har fået betroet. Du kan derfor ikke sammenligne dig med nogle andre. (Matt. 25)


• At ville gribe Guds rige har en pris. Det vil koste dig alt. Til gengæld vil der være fuld valuta for din investering. Det liv du får igen, vil vare ved helt ind i evigheden. (Matt. 13)

Når Jesus siger til farisæerne, at Guds rige ikke kan iagttages, er det fordi, det ikke bare er noget man kan stå udenfor og være tilskuer til. Guds Rige kommer fra Gud, startet indefra og leves ud i fællesskabet med Ham og om Ham. Til at kommunikere og formidle dette til os, er Gud selv nærværende hos os ved Helligånden. Derfor siger Paulus, at ”Guds rige er ikke mad og drikke, men retfærdighed og fred og glæde i Helligånden.” (Rom 14,17)


Det betyder også, at trods uretfærdighed, ufred, sorg, lidelser og turbulente tider, kan du opleve ”retfærdighed, fred og glæde i Helligånden”.

Når du næste gang beder ”komme dit rige”, så giv dig selv tid til også at modtage dette. Lad dig fyld af hans Helligånd, at du må opleve hans retfærdighed, fred og glæde.

Med ønsket om Guds fred
Claus BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk