DAGENS ORD: ”Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.” Salme 119:171

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Gunni Bjørsted

Netpræst

Gunni Bjørsted, Er ikke længere aktiv

Mail: gunni@bethel.dk

 

Gud præger hjertet med glæde

1 feb. 2007

Før jul så jeg – ligesom sikkert en del af jer – den svenske film: ”Som i himlen”. Den gjorde et dybt indtryk og var fyldt med vigtige temaer. En af hovedhistorierne handlede om, hvad ”ægte musik” kan gøre ved mennesker. Hjem til den lille nordsvenske bys forkølede sangkor kommer en verdensberømt dirigent, som har trukket sig tilbage pga. sygdom. Koret og byen er proppet med undertrykte aggressioner og uerkendte drifter og forkuet kærlighed. Den hjemvendte musiker bringer en musik med sig, en hjertetone, en sans for den ægte lyd, som sætter et skred af processer i gang i byen. Gammelt indeklemt raseri kommer frem; kærlighed, som der aldrig er blevet sat ord på, bliver erklæret; kuede mennesker gør oprør; feje mennesker bliver modige og begynder at tage ansvar.

Sådan tror jeg, glæden fra Gud virker i vort liv. Og jeg kommunikerer det frimodigt, for ikke en eneste af os er udelukket fra denne glæde. Og nu vil jeg gerne opfordre dig til at læse Apostlenes Gerninger kap. 2, vers 25 – 28!


1) Glæden er i hjertet:

I det følgende skal jeg sige nogle få indlysende ting, som vi ikke altid tænker over. Altså: Hvordan man har det indeni, er jo ikke identisk med, hvordan det er rundt omkring én. Der er mennesker, der befinder sig i en situation med meget tristhed omkring dem, med mange problemer, men indeni har de glæde. – Vi kan godt sige, at Jesus var omgivet af problemer, ikke sandt? De tungesteste byrder var smidt på hans skuldre. Hør her en lille scene fra én af hverdagene i Jesu liv: ”I samme stund jublede Jesus i Helligånden og sagde: ”Jeg priser dig, fader…” (Luk. 10, 21). Og Paulus og Silas i fængslet i Filippi, uretmæssigt smidt derind: ”Ved midnatstid sad de og bad og sang lovsange til Gud”.

Omvendt er der mennesker, der befinder sig i en situation, hvor der er glæde omkring dem, lys, forår…men indeni dem er ikke glæde. Hvordan man har det indeni, er ikke identisk med, hvordan det er rundt omkring én. Hvordan det er indeni, afhænger ikke mindst af, hvad der blevet smidt derind i årenes løb, og hvad man nu lukker ind i sit hjerte – hvad man fokuserer på.

Jeg ønsker virkelig at tale til dig med ærbødighed og respekt for din livshistorie; i respekt for, at der måske ind i dit hjerte er blevet smidt så meget mørke og håbløshed, så det, der falder dig helt naturligt, er at lukke op for mørket og håbløsheden. Men lad mig sige: Du er også med til nu at bestemme, hvad du lukker ind i dit hjerte – hvad du fokuserer på. Det, du giver opmærksomhed, giver du også en magt ind i dit liv. Det, du lukker ind i dit sind, er det, der lægger sig i dit sind og kommer til at fylde det.

Derfor er det så vigtigt, at vi rigtig tit giver Gud opmærksomhed, at vi husker at tænke på ham. At vi lægger os hans ord og løfter på sinde og tager hans ord i vores mund. ”De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde” (Sal. 34, 6). ”Jeg havde altid Herren for øje… Derfor glædede mit hjerte sig” (Ap.G. 2, 25-26). ”Hold ud… idet I ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender… Hold jer ham for øje” (Hebr. 12, 1-3).

Det er ikke en religiøs pligt, men det er at lukke glæden ind. Ind i hjertet.


2) Glæden skyldes Gud:

Det er i Gud, i hans væsen og hans løfter, vi finder begrundelsen for at være glade. Og lige som et lille sidetema vil jeg nævne løftet om, at Gud skaber en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Jeg tror, vi er i en tid, hvor vi skal til at give det løfte meget mere opmærksomhed og lukke det ind i hjertet. For det gør glad og giver energi. Og begrundelse for at tjene og gøre en indsats; for det fører til noget fantastisk godt med rækkevidde til hele universet.

”Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede, ja, mit legeme skal bo i håb. For du vil ikke lade mig blive i dødsriget… du vil mætte mig med glæde for dit ansigt” (Ap.G. 2, 26-28).

Et billede: Da børnene var små, kom de altid farende, når min kone og jeg stod og lagde lagner eller dynebetræk sammen. Når vi stod og strakte dem ud, stillede de sig ind under lagnet; de kravlede ind i det ”telt”, som mors og fars samarbejde dannede. Gud Fader, Søn og Helligånd elsker hinanden og elsker dig, og har fra første begyndelse samarbejdet for at frelse verden: ”Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag, han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på klippen…i hans telt vil jeg bringe frydesangs ofre” (Sal. 27, 5-6). Det er dér, i Guds kærlighed, jeg bliver glad!

Jeg bliver glad, når jeg tænker på, hvem Gud er.
Jeg bliver glad, når jeg tænker på, at jeg er hans barn.
Jeg bliver glad, når jeg tænker på, at han genopretter universet, og at han bliver alt i alle


3) Glæde er at være i live inden i :

Jeg var noget dumdristig i sidste uge, fordi jeg kom til at love nogen, at jeg ville give en definition på glæde i denne prædiken. Der er nok mange af jer, der kan give en bedre definition, end jeg kan – … Men altså: At være i live indeni – det er mit bedste bud lige nu. At man kan mærke noget; at der foregår noget; at der er processer i gang.

Jeg har et andet bud også: Glæde er at vide sig set med Guds kærlige øjne og vide sig omsluttet af Jesu naglemærkede hånd.

Det modsatte af glæde er i hvert fald ikke sorg. De to ord er i ret tæt familie. Virkelig glæde er ikke lig med fortrængning af de svære ting. Glæde er ikke lig med overfladiskhed. Den vil tværtimod ofte bringe de tunge ting op til overfladen, så de kan blive bearbejdet.

Glæde er det modsatte af at være størknet indeni; at være frosset fast.

”Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt!”

Spørgsmål til videre overvejelse:
1) Er det rigtigt for dit vedkommende, at du selv kan være med til at bestemme, hvad du lukker ind i dit hjerte?
2) Har du et godt ord, der beskriver hvad glæde er?
3) Hvad vil det konkret sige for dig i din hverdag at ”holde dig Jesus for øje”?
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk