DAGENS ORD: ”Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.” Salme 119:171

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Du høster hvad du sår

1 sep. 2004

I denne tid, hvor landmændene høster det fuldmodne korn på Danmarks frodige marker, dukker det gamle mundhæld op i min erindring: ”du høster, hvad du har sået”!
Faktisk er dette ord taget fra bibelen, hvor det hedder i Paulus brev til menigheden i Galatien: (Gal.6.7) ”Hvad et menneske sår, skal det også høste”.

For nogle år siden havde en af vore store aviser en serie artikler, der beskæftigede sig med noget lignende, men sagt på en anden måde: ”Du er hvad du læser” hed det, og madspecialisterne fulgte op med: ”Du er hvad du spiser”.I tankerne kunne jeg ikke lade være med at stille mig selv spørgsmålet: Hvad har du egentlig ”sået” i dit liv? Eller med reference til den anden måde at udtrykke det på: hvad har du læst eller spist. Man kunne egentlig bare sige: hvad har du fyldt på i dit liv?
Hvis man har svært ved at huske hvad der er sået kan man blot se på hvad man har ”høstet” – hvordan er mit liv, hvad kendetegner mig, hvem er jeg egentlig?

De fleste af os kan godt forstå, at det man spiser kan komme til at betyde meget for ens velvære. Har man spist usunde ting, kan resultaterne måles og ses på os.
Det er jo ikke en selvfølge, at det man synes der smager godt også er det sundeste, nogen vil måske synes tværtimod.

Taler vi om den mere spirituelle side af vort liv, altså hvad man læser og ser eller på anden måde ”fylder på” eller ”sår” burde dette jo egentlig være lige så indlysende. Har man fyldt sig med dårlige indtryk, litteratur, film eller andet dårligt er der ingen tvivl om, at det vil komme til at præge ens liv. De forskellige indtryk vi får går ikke bare hen over os. Vi høster det vi sår, oven i købet langt mere end det vi såede, hvis vi nu skal blive ved sammenligningen med kornet.

Jeg undrer mig ind imellem over, at vi kan være så blåøjede at tro, at det er lige meget, hvad vi byder vort indre, vort åndelige jeg, eller hvad vi foretrækker at kalde det. Man burde ikke undre sig over, at der kommer det op, som man selv har sået.

Det var, hvad jeg fik ud af at betragte landmændenes høstarbejde. Tankerne kan hurtigt komme på langfart, og jeg måtte tage stilling til et par ting i mit liv.
Hvad med dig, der har haft udholdenhed til at læse disse linier – har du har tænkt over, hvad du fylder på, hvad du sår i dit liv?

Jesus siger i Lukas 6.43-45 noget om ovennævnte forhold, blot er der her brugt et billede med et træ i stedet for korn:
”Der er intet godt træ, som bærer dårlig frugt, heller ikke noget dårligt træ, som bærer god frugt.
For ethvert træ kendes på sin frugt. Man plukker jo ikke figner af tjørn, høster heller ikke druer af en tornebusk. Et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med”.
Med andre ord er det vigtigt for et menneske at vi fylder vort liv med ”den gode sæd” og her er det mit indtryk, at vor bibel med Jesu lære rummer anvisninger på hvad et menneske har brug for.

Ole BækgaardBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk