DAGENS ORD: ”Herren vil altid lede dig, selv i øde egne vil han mætte dig. Han vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter.” Esajas 58:11

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Leif Rasmussen

Netpræst

Leif Rasmussen, Er ikke længere aktiv

Mail: leifhelga@stofanet.dk

 

Guds gave til dig i denne jul

1 dec. 2007

Juleevangeliet begynder med ”Det skete i de dage …”. Hensigten er ikke at beskrive et bestemt historisk øjeblik; men enkelt at forklare, hvorfor Josef og Maria netop befandt sig i Betlehem, da Jesus skulle fødes. Profeten Mika havde forudsagt flere hundrede år før, at Jesus skulle fødes i Betlehem. ”… der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden…”. Verdens herskerne tror, de bestemmer; men de må også, uden at vide det, opfylde Guds planer.

Denne folketælling var af skattemæssige grunde. Hvert 14. år var der dengang en sådan folketælling i hele Romerriget. (v.4) ”Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt.”
David var født i Betlehem ca. 1000 år før. Josef måtte rejse til sin slægts by. Josef kendte Marias hemmelighed, men tog hende alligevel med på den lange tur. De boede ca. 130 km fra Betlehem. Det var noget af en rejse, når man er i 9. måned, og så på æselryg. Josef kunne ha´ klaret det alene, så hvorfor tog han mon Maria med? Vi ved det ikke, måske fordi han ikke vovede at lade hende være alene.

(v.7) ”…og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.” Jesus blev født på naturlig måde; men i nogle meget unaturlige omgivelser. Til trods for Marias omstændigheder var der ingen, der ville vige pladsen for hende. Henvist til grotten - under huset - i stalden mellem dyr og redskaber måtte hun føde og selv klare det. Det er ikke underligt hvis hun følte sig udstødt og uvelkommen.

Men hvis man tænker efter, så er Jesu fødsel i virkeligheden en begivenhed af kosmiske dimensioner. Tænk Gud bliver menneske i sin søn. Den evigt ubegrænsede Gud lader sig begrænse og kommer ind i menneskeslægten som et lille barn. Hvilket fantastisk øjeblik. Et barn bliver født – det var et drama, og det er det, hver gang et barn fødes. Trods de ydre vilkår flettes det naturlige sammen med det overnaturlige i en fantastik uforlignelig enkelthed.

(v.9) Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. (v10) Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket”. Disse hyrder med den laveste status i datidens samfund, det var dem, som først modtog budskabet. Gud vidste hvem der ville tage imod det. Disse fattige gudfrygtige mænd troede Gud og handlede på hans ord.

”…I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.” Dengang, som nu, er der så mange der ønsker at få magten, som af al kraft stræber efter at få den. Men verden har, som sådan, ikke brug for nye ledere; men for en frelser.

Det første englen sagde var ”Se”. I Johannes Evangeliets første kapitel beskriver Johannes, hvad han så. Han fik øje på storheden og et perspektiv, der rakte helt ind i evigheden. ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys.”
Han er Ordet. Før der var sat ord på noget, talte han alting frem, så det tog form. ”uden ham blev intet til, af det som er”. Med en dyb beundring og tilbedelse præsenteres Jesus for os. Digterisk, malerisk – bringer Johannes ”den evige” ind i tiden.

(v12) ”Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.” Der blev sikkert født andre børn den nat; men kun ét lå svøbt i en krybbe.

(v.13) ”Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang.” Selv om næsten ingen på jorden forstod noget som helt af hvad der var sket, så var himlen stærkt optaget af det. Den usynlige verden måtte bringe os budskabet om verdens frelser. De sang af glæde og begejstring (v14) ”Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!” Den fred, der her er tale om, har ikke noget med sentimentale følelser at gøre. Det er heller ikke en politisk betinget fred i mellemøsten eller i andre urolige områder i verden, og heller ikke kompromisets fred; men den fred man får indvendigt, når man kommer i et ret forhold til Gud og oplever syndernes forladelse.

”Derfor kan han også helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem.” (Hebr.7,25) Hvis du skulle bekende alt, hvad du har gjort eller undladt at gøre, ville du aldrig få tid til andet; men hans død dækker alt det onde, du har gjort, og hans liv dækker alt det gode, du ikke fik gjort. Han repræsenterer dig for Gud både dag og nat! Hvilken frelser - Jesus, Guds gave til dig i denne jul.


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk