DAGENS ORD: ”Fra mine læber strømmer lovsang, for du lærer mig dine love.” Salme 119:171

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ole Bækgaard

Netpræst

Ole Bækgaard, Netpræst

Mail: olebaekgaard@email.dk

 

Nyt år, nye tanker, nyt liv –

1 jan. 2008

Som en nyfødt baby frydefuld og sød
titter året frejdigt frem af tidens skød,
fuld af glad forventning, tillidsfuld i sind
møder barnet verden med et smil på kind.

Kærlighed til livet, intet gammelt nag,
blikket fremad rettet mod den nye dag.
det er livets kærne, ikke bare ord,
hvis vort liv skal lykkes på vor gamle jord

Nye tanker fødes – det er morgengry,
lad det gamle ligge og begynd på ny.
Stol på Gud, din skaber, Han kan finde vej
gennem hele livet vil Han lede dig.

Så sig ja til livet, kærlighed og tro,
ræk din hånd til verden og lad håbet gro.
Tillid til hinanden skaber gode kår
for den hele verden i det nye år.


Der er grund til at glæde sig, vi står overfor noget helt nyt, et nyt, ubrugt år, nye perspektiver og nye muligheder!
Der er grund til glæde og forventning på trods af eventuelle gamle nederlag og forliste visioner. Vi har mulighed for at begynde forfra.
Alt for ofte lader vi vor fremtid påvirke af gamle erfaringer, af ting der ikke lykkedes, og oplevelser der ikke var af de bedste.
Hvem kender ikke vendinger som: det går nok ikke, det plejer ikke at lykkes for mig, jeg ved, jeg ikke kan, jeg husker tydeligt, da jeg trådte i spinaten, jeg skal ikke dumme mig igen – jeg er et dårligt menneske osv.

Et gammelt dansk ord siger: brændt barn skyer ilden! Men hvis dette resulterer i, at vi end ikke tør tænde et lille lys, så er denne erfaring blevet en hindring for et fortsat liv i glæde og forventning. Så er skaden blevet destruktiv.
Vi skal selvfølgelig lære af vore fejl og så se at komme videre med vort liv.

Det der gør, at Jesu lære er så unik set i alle andre forhold er, at han opfordrer os til at glemme det der ligger bagved og så komme videre.

Paulus udtrykker det for eks. således i 2.korinterbrev 5.17:
”Den der kommer til tro på Kristus bliver et nyt
menneske. Det gamle er forbi, et nyt liv er begyndt.”


Altså et godt bud på, hvordan vi kommer videre i vort liv, og hvordan vi får gjort op med det gamle, også der hvor dette tager livskvaliteten og glæden fra os.
I det gamle testamente, hos profeten Esajas finder vi denne livsbekræftende holdning:
”Husk ikke på det, der skete tidligere,
giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg nyt,
nu spirer det frem, ved I det ikke?”
(
Es.43.18-19)

Lad ikke fortidens dårlige erfaringer og synder tage glæden og fremtidsvisioner fra dig. Er der noget, der ikke er afklaret, så få dette på plads. Har du uopgjorte ting i dit liv, så få det afklaret. Bekend dine synder, siger Guds ord, så er han den der tilgiver, og vi kan komme videre – fordi det gamle ikke skal ligge som en tung, alt ødelæggende hindring for den ægte glæde!

Endnu et løfte fra Gud til os:
”Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er
i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og
Jesu, hans søns, blod renser os for al synd.
Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os
selv på vildspor, og sandheden er ikke i os.
Hvis vi bekender vore synder, er han trofast
og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og
renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger,
at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner,
og hans ord er ikke i os.
(1. Johannes brev 1.9)

Tag en ny beslutning i dit liv, et nytårsforsæt, gør op med det gamle, få del i det nye liv sammen med Jesus og lad glæden blomstre i din fremtid.

NB. Jeg ved godt at nytårsforsætter erfaringsmæssigt ofte ikke er meget værd nogle uger hen i det nye år, men lad ikke dette hindre dig, hav tro på at Gud vil støtte din beslutning, forudsat at du giver ham lov!

Godt nytår
Ole Bækgaard

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk