DAGENS ORD: ”Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud! For jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud.” Salme 42:6

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

En ny kristen stormoské

15 okt. 2013

Ja, det lyder som en provokation – og det er ikke helt forkert.
Ja, livet er fuldt at paradokser. Hvordan kan man kæde begreber som kristen og stormoské sammen og få noget meningsfuldt ud af det?
Kristeligt dagblad har fornylig bragt en artikel af Poul Sebbelov, præst i Den Ortodokse Kirke i Danmark, hvor han stiller dette kontroversielle spørgsmål.

Sebbelov skriver, at ikke blot borgmester Anna Mee Allerslev (R) København, men også en række såkaldte kendte personer støtter opførelsen af en stormoské i København. (se også Kristeligt Dagblad 10. oktober)
I Støttekomiteen til opførelse af en stormoské i København figurerer bl.andre også Anders Gadegaard, domprovst ved Vor Frue Kirke i hovedstaden, ikke som privatperson eller sognepræst, men i sin egenskab af formand for Danske Kirkers Råd – herved fremstår det, som om samtlige kristne medlemskirker officielt bakker op om endnu et islamisk bygningsværk i København. Det finder jeg betænkeligt siger Poul Sebbelov.

Jeg må give Sebbelov ret – det fremstår faktisk som om, at de der er medlem af Danske Kirkers Råd, repræsenteret ved formanden provst Anders Gadegaard, støtter arbejdet med at opføre en moské!
For de der mener, at Danske Kirkers Råd blot er en lille ubetydelig forening uden reel indflydelse, må man tro om igen. Foreningen, som er Danmarks største økumeniskes samling af landets kirker, omfatter de fleste kirker og kirkelige organisationer i vort land. Se listen som er hentet fra D.K.R.`s hjemmeside, som i øvrigt er et besøg værd. Her kan man se vedtægter, historie m.m.

Medlemskirker:
Apostolsk Kirke | Apostolic Church
Baptistkirken i Danmark | The Baptist Union of Denmark
Brødremenigheden | The Moravian Church
Den anglikanske Kirke | The Anglican Church
Den katolske Kirke i Danmark | The Roman-Catholic Church
Den koptisk-ortodokse Kirke | The Coptic Orthodox Church in Denmark
Den ortodokse Kirke | The Orthodox Church in Denmark
Den reformerte Synode | The Reformed Synod of Denmark
Det danske Missionsforbund | The Mission Covenant Church
Folkekirken | The Evangelical Lutheran Church in Denmark
Frelsens Hær | The Salvation Army
International Church of Copenhagen | International Church of Copenhagen
Metodistkirken i Danmark | The United Methodist Church
Pinsekirken | The Pentecostal Church
Svenska Kyrkan i Danmark | Church of Sweden

Jeg synes, det er på sin plads at stille spørgsmålet: Har medlemmerne af denne forening deponeret sin stemme, sine holdninger til formanden, eller har der været en reel forespørgsel vedr. denne støtte?
Det er virkelig svært at forstå, hvis en kristen organisation som Danske Kirkers Råd har handlet hen over hovedet på de kirker, der har valgt at lade sig repræsentere af rådet i tillid til, at vore fælles interesser og trosgrundlag varetages på en måde, som vi kan acceptere.

Kaster man et blik ud i verden ser vi en tiltagende forfølgelse og vold mod kristne kirker i de muslimske lande. Den vestlige verden, ikke mindst vort eget land er meget lavmeldte i kampen for de der lider, ofte med livet som indsats.,

Forfatteren Klaus Wivel, der er aktuel med bogen: Den sidste nadver, undrer sig over, at den vestlige verden, bredt sagt ikke i langt stærkere grad aktivt protesterer mod de tiltagende forfølgelser, stort set alle steder hvor islam får magt. Det er både vort trosgrundlag og frihed såvel som vor vestlige kulturs verden, der er under stærke angreb.
Selvfølgelig skal vi ikke handle på samme intolerante og voldelige måde, men hvis vi ikke højlydt siger fra, når vore trosfæller i den grad forfølges, svigter vi vort ansvar. Samtidig må vi konstatere, at Danske Kirkers Råd, støttet af en radikal borgmester, i misforstået tolerance ligefrem arbejder på at opbygge islam templer i vort land. Der er efter min mening ikke tale om blot at acceptere andre religioners frihed, men snarere en slet skjult accept af islams udbredelsesret, uden at vi kunne finde på at kræve, at man i de muslimske lande ophører med forfølgelse af kristne.
Det kan godt være, at den danske kristenhed ligger underdrejet og er i tilbagegang i åndelig henseende, og at vore holdninger og vort personlige engagement ikke er ret synligt, men jeg er overbevist om, at vi ”almindelige” troende ikke kan bakke om en kirkelig støtte til en ny stormoské i landet.
Jeg vil gerne opfordre til, at man spørger sit respektive kirkesamfund, om man herfra er indforstået med Danske Kirkers Råds opbakning.

Ole Bækgaard 
Ole Bækgaard

Tanker i tiden

Ole Bækgaard, Netpræst

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk