DAGENS ORD: ”Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. v7 Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.” Filipperne 4:6

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Mindeord om Bjarne Nederby Jessen

6 okt. 2014

Lørdag den 4. oktober 2014 sov Bjarne Nederby Jessen stille ind i sit hjem i Frederiksværk efter mere end 1 års sygdom. Hans hustru gennem mere end 50 år, Kerstin, var hos ham til det sidste.

Vi er mange, der vil savne Bjarne, mange som han gennem årene har haft tæt kontakt og samarbejde med, og som har oplevet hans store engagement og virkelyst. I sjælden grad besad Bjarne en utrættelig energi, og lige til det sidste var han engageret i mange ting og en ivrig og vidende skribent i aviser og blade. Han vil være kendt af mange for hans artikler og synspunkter i bl.a. den kristne ugeavis ’Udfordringen’.

Bjarne havde sine klare holdninger og sin stærke tro på Gud. Politisk var han gennem årene engageret i Kristeligt Folkeparti, senere Kristen Demokraterne, hvor han både har været medlem af hovedbestyrelsen og partiets folketingskandidat.

Bjarne har i flere år været ’Netpræst’ på www.netkirken.dk, hvor han var rådgiver og sjælesørger for de mange, der søgte råd og vejledning i vigtige livsspørgsmål. Bjarne var, som forventelig meget skrivende i denne netavis, ikke mindst i nærværende ’Tanker til tiden.’ I flere år var han også et aktivt bestyrelsesmedlem i ’Netkirken’, hvor hans mange gode ideer og tanker var til stor inspiration.

Bjarne var i 70’erne med til at starte ’LAB 78’ (Landsforeningen til arbejdsløshedens bekæmpelse) en privat forening, der arbejdede på tværs af politiske partier. Bjarne kastede sig, som den ildsjæl han var, ind i dette arbejde.

Noget af det der også har været med til at præge Bjarnes og Kerstins liv, var de 11 år de fik lov at opleve sammen som missionærpar i Grønland. Der oplevede de det grønlandske folk, som de satte megen pris på, og den storslåede og vidunderlige natur, oplevelser begge kunne tænke tilbage på med stor glæde.
Det er velkendt af menighed og venner, at Bjarne og hans hustru også havde et stort hjerte for Israel som Guds folk. De fulgte med i jødernes historie, og de forventninger der tales om i Den Hellige Skrift. Under Bjarnes sygdomsforløb nåede han og Kerstin igen at besøge landet sammen med nogle venner, hvilket blev en stor oplevelse for dem.

Personligt mindes jeg de år, hvor vi, som 5 ægtepar fra 5 forskellige kirkesamfund, udgjorde en studiegruppe, hvor vi delte den kristne tro i ord og handling. Det blev til stor glæde og inspiration i samværet, og med forskellige arrangementer af kristeligt og samfundsmæssig art –

Tak kære Bjarne og Kerstin for gode oplevelser og fællesskab, såvel åndeligt som socialt. Vi tror på Guds løfter om et gensyn en gang!

Bjarne efterlader sig sin hustru og 5 voksne børn samt svigerbørn og børnebørn.

Æret være Bjarne Nederbys minde!

Ole Bækgaard


 
Ole Bækgaard

Tanker i tiden

Ole Bækgaard, Netpræst
Netkirken

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk