DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Livet er helligt

28 nov. 2014

Afviklingen af kristne værdier som samfundsnorm tvinger os ud i nye uhyggelige dilemmaer. Senest har en Gallup-undersøgelse vist, at næsten 40% af danskere i dag, går ind for aktiv dødshjælp til demente og uhelbredeligt syge børn. Andre undersøgelser viser, at ca. 7 ud af 10 af os mener, at det skal være op til det enkelte menneske selv at bestemme, hvornår det skal dø. Vi er på vej nedad et skråplan!

Hvor bevæger et samfund sig hen, når livet ikke længere er helligt? Perspektivet er skræmmende! Historisk set har kulturer, der ikke regner et menneskeliv for helligt, udviklet sig skræmmende. For 2.000 år siden i Rom satte familier børn ud til vilde dyr, når de havde fået de børn, de ønskede sig og man kørte ældre og svage ud over en skrænt, så man var af med besværet. I Tyskland for 70 år siden, under naziregimet dér, slog samfundet systematisk syge og svage medborgere ihjel, af humanitære hensyn, foruden dem der blev dræbt fordi deres race var uønsket. I Kina slår man i dag dødsdømte fanger ihjel i et system, så man kan udnytte deres organer ’som reservedele’. Desuden dør mange spædbørn i Kina, hvis f.eks. deres køn ikke er, som forældrene ønsker det.

I kristen forstand, er hvert enkelt menneskeliv helligt. Nye Testamente taler om, at vi hver især er skabt til at være et tempel for Guds Helligånd. At alle mennesker ikke stiller sig til rådighed for Guds ånd, er så en anden sag. Når europæisk kultur gennem mange århundrede har haft en indbygget hensyntagen til syge, svage og sårbare mennesker, skyldes det kristne værdier.

I takt med at rationalet i tiden bygger på økonomiske hensyn og et ikke kristent aspekt, hvor et menneske liv alene ses i et ateistisk og materielt perspektiv, ja så taber vi værdighed og respekt for det enkelte menneskeliv. Hvilken katastrofekurs vi bevæger os ind på!

Ord som omsorg, at vise kærlighed og respekt, taber voldsomt i værdi, hvis ikke hvert enkelt liv, er helligt længere.

Vi har brug for en ny udgydelse af Guds ånd i vores hjerter og udover vores land, hvis vi igen skal kunne hamle op med denne tidens tankegang og praksis, der så koldt vurderer, at selvmord og mord er en acceptabel samfundspraksis. 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk