DAGENS ORD: ”Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.” Filipperne 2:4

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Udvikling eller skabelse.

15 aug. 2008

Forleden kunne man i flere aviser læse: "Neandertalere ikke beslægtet med mennesker".

Her har mange darwinister, lærere, gymnasieelever, folkeskoleelever gået og troet, at mennesker nedstammer fra aberne og at neanderthalerne var et mellemled mellem aber og mennesker og så bringer det videnskabelige ugemagasin Cell i denne måneds udgave en undersøgelse, der med 100 procents sikkerhed fastslår, at menneskets forfædre ikke var beslægtede med neanderthalerne.

Grupper af antropologer har troet, at der var en vis interaktion mellem neanderthalerne og de forhistoriske mennesker, forgængerne til homo sapiens, men den teori skulle nu være fejet af bordet.

Ny forskning fra Max Plank Instituttet for Evolutionær Antropologi i Leipzig har analyseret en 38.000 år gammel lårbensknogle fra en neanderthalermand. Der er forsket i små partikler af dna´en kaldet mitokondrier, der har selvstændige arveanlæg og via dem har forskerne med større præcision kunnet fastlå det manglende slægtskab mellem neanderthalerne og fortidens mennesker. Man har konstateret, at dna´en fra neanderthalere og de tidligste mennesker er så forskellig, at det frembringer et stærkt bevis på, at der var meget lid, hvis overhovedet nogen kontakt mellem de to arter.

Igen er der slået en sprække i evolutionsteoriens fejlbarlighed. Mange taler om evolutionen som en eksakt videnskab, men i virkeligheden er der tale om en række teorier og der mangler masser af beviser for springene mellem arterne.

Sådan som jeg vurderer Darwinismen eller evolutionslæren er der tale om teorier uden egentlige beviser.

Skabelseslæren er heller ikke bevist. Den er en teori på linie med evolutionsteorien.

I begge tilfælde må man vælge at tro. Jeg har valgt at tro på skabelseslæren/teorien, fordi den på mig virker mere sandsynlig end evolutionsteorien med spring mellem arter. Småpartikler, der samler sig i større enheder, for en dag at blive til fisk, der udvikler sig til lungefisk, der en dag går på land og bliver padder, der udvikler sig til pattedyr, der udvikler sig til mennesker. Det er for mig alt, alt for langt ude og er for mig mindre sandsynligt, end at Gud skabte universet, planterne og dyrene og at der så senere er fundet en udvikling sted inden for arterne - men ikke et spring mellem arterne.

For mig at se, er der således tale om to ligeværdige teorier. Men i folkeskolen og på gymnasierne skal læreren holde sig til den ene, evolutionslæren, i undervisningen.

Det er helt urimeligt. Der burde naturligvis sideordnet undervises i eller orienteres om dem begge.

Bjarne Nederby Jessen
Netkirkepræst 
Bjarne Nederby Jessen

Tanker i tiden

Bjarne Nederby Jessen, Ikke længere aktiv
Frikirken Salem

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk