DAGENS ORD: ”Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.” Filipperne 2:4

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Tidsforbrugerismen er over os.

3 jun. 2009

Vi er blevet storforbruger af tid. Mennesker har så travlt, så travlt. Ind imellem kan man høre folk sige: Der burde være 10, 12 eller 14 dage på en uge. Men det får vi ikke mere tid.

Og egentlig er det vel ikke tid, vi mangler, men derimod modet til at bruge den rigtigt. Det handler om at sige ja og nej på de rigtige steder.

For nogle år siden var der en vældig debat om at sætte hastigheden på motorvejene op til 130 km/t, så man kan komme hurtigere frem. Nu kan man så køre 130 km/t på udvlalgte motorvejsstrækninger, men har det givet folk mere tid. Måske mere stress, men ikke mere tid. Og vi har ikke fået flere, der overholder hastighedsgrænserne, folk kører bare endnu hurtigere.

Jeg har lyst til at spørge: "Hvorfor er det så vigtigt at køre så stærkt? Jeg kan straks høre en masse sige: Det er for at spare tid, og tid er penge.

Jamen, hvad er det, man opnår ved at spare en time her og en time der, mens flere bliver kvæstede, og flere dør i trafikken.

I vores overforbrugersamfund er vi blevet så fokuserede på tiden, at vi er blevet tidsforbrugere ud over alle grænser. Tid til at tjene flere penge, men ikke tid til familien, til børnene, til sig selv.

Alle taler om tid. Først og fremmest den tid, de ikke har, den tid, de ikke kan få til at slå til. Tiden går, ja, tiden løber. Men prøv at standse op, og vend det en lille smule om: Tiden kommer. Og der er masser af tid. Der bliver ved med at komme ny tid. Efter at have levet i Grønland i 13 år, har jeg lært meget om tid og fået et helt, helt andet forhold til tiden - hvor man når at få sjælen med.

Da man i sin tid satte fartgrænserne på vore veje ned, havde det to formål.

Ressourcebesparelse og færre trafikdræbte og lemlæstede på vejene. Det var to gode målsætninger, og det virkede et stykke tid.

Men så tog befolkningen sagen i egen hånd. Man ville da ikke overholde de i deres øjne tåbelige begræsninger, ja, nogle talte om frihedsbegrænsninger, og så valgte man at køre hurtigere end det tilladte - også selv om man nu risikerer et klip i kørekortet og flertallet tilpassede virkeligheden til dem, der ville køre stærkere.

Tænk, hvis vi på en række andre områder skulle tilpasse loven til virkelighedens lovovertrædelser - sort arbejde - socialbedrageri - seksuelt misbrug af mindreårige børn m.m. - hvor var vi så henne?

Loven bør over overholdes - også færdselsloven - og så er der jo ikke meget tid, man vinder ved at køre for stærkt.

Tid er jo noget mærkeligt noget. Vi har masser af tid - og der kommer ny tid i morgen. Alligevel pisker folk af sted for at nå mere, mere, mere. Måske er det netop derfor, vi får flere og flere i vores samfund, der går ned med stress.

Lad os da stoppe op og vurdere, hvad der er vigtigt. Familien er vigtig. Børnene er vigtige. En vandretur i naturen er vigtig. Helbredet er vigtigt.

Vi vil alle sammen have godt af at skære forbrubet ned, forbruget af de materielle goder og forburget af tiden og så bruge mere tid sammen med Gud, der ønsker at have fællesskab med og og med familien og vennerne. Vore relationer til familie og venner er vigtige. Lad os bruge tiden fornuftigt.

Bjarne Nederby Jessen
Netkirkepræst
Netkirkepræst

 
Bjarne Nederby Jessen

Tanker i tiden

Bjarne Nederby Jessen, Ikke længere aktiv
Frikirken Salem

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk