DAGENS ORD: ”Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.” Filipperne 2:4

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Kunstig befrugtning – velsignelse eller forbandelse?

13 apr. 2010

Der findes et stigende antal barnløse ægtepar i Danmark. Nogle vælger at adoptere, mens andre føder et barn selv efter kunstig befrugtning. For nogle er det sidste en hård vej at gå. Men det er endnu hårdere, når en kvinde bliver kunstigt befrugtet, føder barnet, hvorefter myndighederne fjerner barnet.

Det skete for et par å siden på Sjælland. En kvinde fik bevilliget kunstig befrugtning og umiddelbart efter fødslen blev barnet fjernet. Måske var det rigtigt at fjerne barnet, men var det så samtidig rigtigt at bevillige kunstig befrugtning? Næppe!

Nu er det galt igen. En århusiansk kvinde fik kunstig befrugtning, men fik barnet tvangsfjernet umiddelbart efter fødslen. Sagen er ulykkelig og man må spørge om det er de rigtige, der beslutter hvem, der kan få børn ved kunstig befrugtning? Og om de sociale myndigheder er tæt nok på forløbene, når beslutningen viser sig at være forkert?

Den århusianske kvinde blev flyttet til et børne- og familiecenter, fordi man allerede kort tid efter fødslen erfarede, at kvinden var uegnet til at tage vare på sit barn? Efterfølgende blev barnet tvangsfjernet. Man må derfor spørge, hvordan kunne de myndigheder, der gav tilladelse til kunstig befrugtning tage så grueligt fejl?

Det må ganske enkelt ikke ske, at samfundet først hjælper en kvinde til at få et barn for derefter at fjerne det. Nogle må have fejlet. Derfor må man se nærmere på de undersøgelser og procedurer, der kan føre til kunstig befrugtning. Er socialforvaltningen tilstrækkeligt inde over disse undersøgelser og beslutninger.

Det handler i allerhøjeste grad om menneskeliv og om menneskelig følelser. Derfor er det vigtigt, at der træffes de rigtige beslutninger fra starten.

Bjarne Nederby Jessen
Netkirkepræst

13.april 2010
 
Bjarne Nederby Jessen

Tanker i tiden

Bjarne Nederby Jessen, Ikke længere aktiv
Frikirken Salem

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk