DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Galleri Emmaus

Galleri Emmaus overgår til at være en erhvervsdrivende fond.
Galleri Emmaus på Ll Svenstrup Gods begyndte med en vision om at være en landsdækkende forretning for kristen religiøs kunst, og samtidigt fungere som et væksthus med mulighed for kreativitet og fordybelse i den kristne tro.

På 5 år har Galleri Emmaus udviklet sig til at være et af landets største gallerier, og har indenfor det sidste år også kunnet tilbyde retræter, malerkurser og pilgrimsvandringer.

Tiden er kommet til, at Galleri Emmaus ikke længere skal være ejet af en privatperson, men drives af en fond med bestyrelse. Derfor oprettet ejer Grethe Olsen og hendes mand en Emmausfond. Emmausfonden skal sikre mulighed for fortsat at udbygge arbejdet. Alle stedets indtægter vender tilbage til fonden, og på sigt skal fonden også yde økonomisk støtte til køb af kunst til kirkerum og menighedslokaler.

- Jeg føler mig lidt som Hanna, der skulle give sit barn videre, siger Grethe Olsen. Men jeg gør det som Hanna med glæde og taknemmelighed. For det har været tanken fra starten. Nu er alle basisudgifter ifm opstart af galleriet betalt, galleriet er gældfrit, og tiden er kommet til at give det videre. Jeg har fundet 5 dygtige personer med engagement og bred erfaring indenfor kunst, teologi, økonomi og netværksskabelse, som alle har sagt ja til at danne en fondsbestyrelse.

Støt Emmausfonden.
For at sikre et tilstrækkeligt økonomisk bæredygtighed for fonden er der behov for kr 500.000. Beløbet skal være indsamlet senest 31.12.08, så Emmausfonden kan etableres pr 1.1.09.
- Mange har fortalt mig, at det er en umulighed at samle så mange penge sammen på så kort tid. Men jeg har siden de første tanker om Galleri Emmaus hørt, at hele visionen var umulig, og det til trods, er den en levende realitet. Hjælp mig med at give Emmausfonden en værdig start.


ALLE gavebeløb modtages med taknemmelighed. Beløbet kan indsættes på særlig konto
Regnr 6160 kontonummer 4614 562. Ved gaver på minimum kr 500,- sendes et tryk af Mogens Hoff´s maleri ”Emmaus”.

Hjemmeside: www.galleri-emmaus.dk
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk