DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Stjernen ledte vise mænd

De vise mænd - eller hellige konger - kan vi læse om i Bibelen i Matthæus-evangeliet i kapitel 2 vers 1-12, hvor der blandt andet står:

Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var.
Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra.
(vers 9-11)

Når de vise mænd tog af sted efter stjernen, var det fordi Gud først havde ledt efter dem.
På den tid var mange interesserede i stjernerne. Derfor var det meget smart af Gud at markere Jesu fødsel med en ny stjerne. Gud vidste, at nogle ville tolke den nye stjerne som et tegn på, at en ny konge var blevet født - og derfor tage af sted for at lede efter ham.

Hvor må de være blevet skuffede, da de ikke fandt jødernes nyfødte konge på kongeslottet i Jerusalem. Men da de endelig nåede frem til Betlehem - og stjernen stod stille over det sted, hvor barnet var - da var deres glæde meget stor!

Selv om der ikke var ydre pragt og herlighed. Kun et tilsyneladende ganske almindeligt barn, som sad hos en ganske almindelig kvinde i et ganske almindeligt hus (Maria og Josef havde sikkert fået et bedre sted at bo end stalden, hvor Jesus var blevet født). Det må have været mærkelig for de vise mænd eller konger at knæle for det lille barn, - men de gjorde det. De tilbad barnet og gav det gaver, - og deri viste de deres storhed.

Skal vi lade os lede af stjernerne?
Hvis du er faret vild i en mørk skov, på en mørk hede, i en ørken - eller sejler på havet, så er det meget fornuftigt. Men vi skal ikke lade os styre af stjernerne gennem horoskoper eller astrologer. Heller ikke selv om det er nok så smart eller moderne. Den slags har man ikke stjerner til!!!

Det er utroligt flot (synes jeg), at se alle stjernerne en mørk skyfri aften, - og det må vi hellere end gerne glæde os over. Men stjernerne er ikke guder. De er skabt af Gud, da Gud sagde: "Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år" (1. Mose-bog kapitel 1 vers 14)

Nej - vi skal ikke lade os styre og dirigere af stjernerne. Vi har en anden ledestjerne, som vi synger om i Grundtvigs salme Dejlig er den himmel blå:

Denne stjerne lys og mild,

som kan aldrig lede vild,

er hans guddoms-ord det klare,

som han os lod åbenbare

til at lyse for vor fod.

Ivan L. Jakobsen

Ivan L. Jakobsen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk