DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Jaget og stilheden

Jaget og stilheden

Den kendte præst A. B. Simpson fortæller, hvordan han som ung mand fik foræret en lille bog, der hed „Sand fred", et middelalderligt vidnesbyrd, som indeholdt denne ene tanke, at Gud i dybet af vort væsen venter på at kunne tale til os, blot vi bliver stille nok til at høre hans røst.

Simpson troede, det var en enkel sag, og begyndte at forholde sig rolig, men han var ikke begyndt, før et kor af stemmer nåede hans øre. Han syntes, alle var lige vigtige at give agt på, men Gud sagde: „Bliv stille og kend, at jeg er Herren". Og efterhånden, som han lukkede alle lyde ude, og alle stemmer blev tavse, begyndte Herren at tale med en stille, mild røst, med usædvanlig ømhed, kraft og trøst.

„Når jeg hørte efter, blev den som en bønnens røst, en visdommens røst, pligtens røst. Jeg behøvede ikke tænke så intenst eller bede så ivrigt. Den var Guds svar på alle mine spørgsmål. Den var Guds liv for sjæl og legeme og blev summen af al kundskab, bøn og velsignelse."

Tidsånden er præget af aktivitet og effektivitet, og det samme præger mange kristne miljøer. Med fuld ret lægges der vægt på, hvor rigt det er at gøre noget for Herren. Men hvis det ikke afbalanceres med et personligt kendskab til Guds formål med vore liv, ender det hurtigt med åndelig stress og skyldfølelse.

Tidsproblemer gør os nemt behovsorienterede. Overalt udfordres vi af behov, som kun evangeliet kan give svar på. Alligevel må vi indse, at vi ikke kan gøre mere, end Herren har salvet os til, og at vi ikke kan arbejde noget ud, som Herren ikke har arbejdet ind. Jesus mødte selv menneskers behov overalt, men han var aldrig behovsorienteret. Han gjorde aldrig mere, end Faderen havde sagt ham. Men hvor var han effektiv!

Anders Ova


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk