DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Han har Himmerigs dør oplukt ...

Jeg glæder mig til juleaften - selv om jeg er over 50 år. Men - jeg glæder mig endnu mere til at komme i Himlen og møde Jesus. Og - det er endnu mere sikkert, - at vi engang skal møde Jesus, - end det bliver Juleaften.

Hvorfor - jo fordi Jesus faktisk godt kan komme igen, - før det bliver Juleaften.
Der er nogen, der ikke kan lide, at man snakker om, at Jesus skal komme igen.

På én måde kan jeg godt forstå det. Fra Bibelen ved vi, at der skal ske nogle dramatiske og forfærdelige ting i tiden op til Jesu genkomst. Men kommer vi ud for nogle svære ting, må vi stole på, at Gud vil hjælpe os. Jesus vil på et tidspunkt hente dem, der tror på Ham. At være sammen med Jesus er det allerbedste, vi kan komme til at opleve. Det må vi glæde os til. Og så skal vi altid være sammen med Ham.

Hvordan er Guds Rige?
På omslaget til BIBELEN - Udvalgte fortællinger - ser man 2 af Esben Hanefelt Kristensens smukke tegninger. De forestiller det samme - nemlig Paradiset - Guds Rige. På forsiden ser man en mængde forskellige dyr, fugle, fisk og insekter - og midt i det hele står en skikkelse klædt i hvidt med udbredte arme. Adam og Eva ville være uaf-hængige af Gud, - og var derfor blevet sat udenfor Paradiset. Gud står så tilbage i Paradiset - i stadig og stædig kærlighed - med udbredte arme - og kalder: "Kom hjem!"

På bagsiden ser vi igen Paradiset. Men - nu er Gud ikke alene. Her er det nemlig Paradiset - eller Guds Rige - som det skal blive engang, vi ser. Den hellige stad, det ny Jerusalem er kommet ned på jorden. Det vrimler af hvidklædte skikkelser - kvinder og mænd - børn og voksne - og Gud står der - stadig med udbredte arme - og siger: "Velkommen hjem".

De to tegninger minder os om Guds Rige, - det, der var - og det, der kommer. Det er det samme rige, - for Guds Rige var, er og vil altid være. Også længe efter, at vores himmel og jord er bukket under - og erstattet af en ny himmel og en ny jord, - hvor Gud selv vil bo hos os i hele sin kærlighed.

Tegningerne minder os om Guds Rige, - som vi kommer fra - - - og som vi er på vej imod - hvis vi vil.
I Bibelen - mellem forsiden og bagsiden - kan vi læse om, hvad Gud har gjort for at nå os, for at minde os om, - at Han stadig i sin kærlighed står med de udbredte arme og kalder: \"Kom hjem!\"
Vejen hjem til Gud er at følge Jesu ord i Johannes-evangeliet kapitel 3 vers 16:
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
Der er altså nok at gå i gang med - både at tro - og at være tro i - og så er der altid noget at se frem til!

Bagside-tegningen minder os kraftigt om, at Guds Rige kommer - at det en dag vil bryde frem - klart og strålende - varmt og kærligt. Det ved vi fra Bibelen, - vi ved hvordan det ender! Guds rige vil bryde frem - Guds kærlighed sejrer. Det kan ingen Djævel ændre ved.

Heller ikke, selv om sygdom - ulykke - død - kan standse os. Vi ved, at vores liv har en grænse!

Tiden selv har også en grænse. Det skal vi dog ikke være kede af. På den anden side denne grænse venter nemlig Guds Rige, hvor ordene fra Johannes Åbenbaring kapitel 21 vers 3 - 5 vil blive virkelighed:

Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Og han, der sidder på tronen, sagde: "Se, jeg gør alting nyt!"

Hvad der endnu skal ske, før Guds Rige kommer på den måde, - det ved jeg ikke så meget om. Men det kommer!

Det jeg ved, er det, som vi bekender i vor apostolske trosbekendelse, at Jesus Kristus nu er \"siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.\"

Vi er altså ikke alene på vej mod tidens grænse - vi er på vej mod Jesu Kristi genkomst, som vi bliver mindet om i advents-tiden i flere af gudstjeneste-læsningerne.

Jesu Kristi genkomst vil indvarsle, at Guds Rige kommer.

Det er det værd at huske på - og glæde sig til.

Og det endda noget, der er meget bedre end den allerbedste Juleaften!

Ivan L. Jakobsen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk