DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Menneskets situation

Når vi taler om menneskets situation, så er den ikke anderledes i år 2005 end i årene der ligger før. Vi er blevet mere oplyste og mere moderne; men vores situation er uændret. Fremtiden vil heller ikke kunne gøre nogen ændringer. Det er ikke sikkert at vi vil se vores situation i øjnene som den virkelig er; men det ændrer heller ikke noget.

Bibelen fortæller os om hvad vores situation er og hvad vi kan gøre for at ændre situationen.

Vi læser i Det Gamle Testamente fra Esajas Bog kapitel 53 vers 6 (bibelen på hverdagsdansk) ”Vi var alle faret vild som får, hver eneste af os gik sin egen vej; men Herren tog al vor skyld og lagde den på ham.”

Det er et vers der peger hen på Jesus Kristus som døde på korset for vore synder. Det er det langfredag handler om. Det er profetisk allerede udtalt i Det Gamle Testamente, som vi her har læst det.

Menneskeheden er på vej til sin egen ødelæggelse. Vi har brug for en frelser. Uden frelser er vi fortabte. Vi kan ikke frelse os selv. Det moderne menneske kan ingenting stille op med denne kendsgerning. Jesus Kristus kom for at frelse os fortabte mennesker.

Lukas Evangeliet kapitel 19 vers 10 siger: Jesus sagde: ”I dag er frelsen kommet til dette hjem. Denne mand er også en Abrahams søn, og menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det, som er fortabt.”

Her var der en mand der hed Zakæus. Han så sin fortabte situation og tog imod Jesus som sin personlige frelser. Jesus siger at han er kommet for at opsøge og frelse det som er fortabt. Zakæus og mange med ham blev opsøgt, blev fundet af Jesus. Sådan har det været i generation efter generation. I hele vores verden rapporteres der om mennesker i tusindvis der tager imod Jesus til frelse.

Vi bryder os ikke om at se denne situation; men grunden til det er at vi er syndere. Syndefaldet skabte denne situation at vi er fortabte. Der er ikke bare nogle der har syndet; men det har vi alle. Der findes ingen der har levet et syndfrit liv, selv ikke det bedste menneske. Romerbrevet kapitel 3 vers 23-24 siger det: ”Det spiller ingen rolle, hvem vi er, for alle – både jøder og hedninger – har jo syndet og mistet den menneskelige skønhed og værdighed, som Gud en gang gav os. Vi kommer kun til at stå retfærdiggjorte overfor Gud af nåde og uden nogen fortjeneste: Jesus Kristus sætter os i frihed!”

Du er ikke en synder fordi du synder; men du synder fordi du er en synder. Det ligger i menneskets natur at være en synder. Et æbletræ er ikke et æble træ fordi det bærer æbler. Det bærer æbler fordi det er et æbletræ. Med det samme et menneske kommer i den alder hvor det er sine handlinger bevidst begynder det at synde. Det ligger i naturen. Det kan ikke fjernes.

Der er stillet en meget alvorlig dom over denne tilstand. Det er der ingen der kan ændre på. Der er også sygdomme som giver en ubarmhjertig dom, og ingen selv om vi gerne vil eller bliver desperate, er i stand til at gøre noget ved det. Vi kan håbe på det bedste; men ændre noget ved tilstanden det er umuligt. Der findes områder hvor mennesket er hjælpeløst. Det er her vi bliver tilbudt Guds hjælp. Frelse betyder at få hjælp. Jeg får denne hjælp hvis jeg rækker ud efter den.

Det er derfor at der findes mennesker som kommer i nød for deres medmennesker og taler med stor alvor om frelsen. Det er mennesker som selv har oplevet frelsen og véd hvad de taler om. De bliver ofte misforstået som nogen der dømmer og vil presse noget ned over hovedet på folk; men det kan også ses fra en anden vinkel. Når det nu er så alvorlig en sag dette med at blive frelst; ja så er det vel al agtelse værd at nogen vil bruge deres liv og tid på at tale om det til andre.

Det kan da godt være at nogen siger de ikke er syndere; men uanset hvad vi siger eller ikke siger: Hvad betyder det? Guds fakta er at vi er syndere, uanset om vi vil akseptere det eller ej, så kan vi ikke ændre på Guds fakta.

Gud rækker sine arme ud til os: Jeg elsker verden og menneskene så højt at jeg giver dem min enbårne søn, (den enbårne søn var villig til at adlyde Gud) for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes; men have evigt liv.

Da jeg hørte dette budskab tog jeg imod Jesus og oplevede en glæde og fred i mit indre som overgår al forstand. Jeg har prøvet at forklare det; men det er svært. Jeg kan kun anbefale at andre erfarer det jeg her skriver om. Mange med mig har oplevet det.

Når mit liv slutter her på jorden skal jeg leve i himlen hos Gud min skaber i al evighed.

Bibelen siger: ”enhver som tror skal ikke fortabes; men have evigt liv!”


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk