DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Fra død til liv

I denne artikel skal vi læse i Romerbrevet kapitel 6 vers 13 den sidste del af verset lyder således: ”Stil jer helt og holdent til rådighed for Gud. I er jo vendt tilbage fra død til liv, for at Gud kan bruge jer til at sprede liv og retfærdighed.”

Kristendommen er det samme som liv. Det er ikke et hvilket som helst liv. Det er den højeste form af liv. I naturens verden findes der forskellige livsformer.

Der er f.eks. livet i en plante eller et træ. Der er livet i et dyr. Der er også livet i et menneske. Det liv som Kristus skaber i den som tror på ham, det han selv kalder det evige liv er den absolut højeste form af liv. Evigt liv indebærer ikke bare noget som kvantitativt skiller sig fra andre livsformer; men det gælder også kvaliteten.

Det kristne liv gennemgår en død; nemlig døden fra det gamle liv. Det dør fra sit eget liv; og et nyt liv opstår.

I dette nye liv ønsker vi at stå til rådighed for Gud. I tjeneste og i bøn. For at tage imod Guds gaver, skal det være som mennesker der gennem døden er blevet levende. I Kristus Jesus har vi vore rettigheder. I vort gamle liv er vi syndige og egoistiske og vore rettigheder er lig nul. Vi er i os selv uden håb og uden Gud i en verden der påvirkes destruktivt; men i Kristus livet er vi som før var langt borte, kommet tæt på. Vi var døde i vore synder og i vore overtrædelser; men nu ved troen på Kristus er vi gjort levende med ham.

Jesus gør hele forskellen på før og nu.

Den der har modtaget Jesus som sin frelser kan stå frem for Gud med frimodighed.

Bibelen siger at vi er Kristi medarvinger og vi har ret til de løfter og gaver som præsenteres i Guds Ord. Det er de kristnes frynsegoder. Vi skal ikke anstrenge os for disse gave; nej vi er ganske enkelt medarvinger. Jeg kan ikke få et bedre liv. Guds løfter og gaver er ganske enkelt en selvfølge for den troende. Vi tager imod af nåde, netop fordi vi er Kristus troende. Vi er levende grene på vintræet og vi modtager automatisk kraft hver eneste dag. ”Som din dag er skal din styrke være.” Det var dog et herligt løfte. Vi er lemmer på Kristi legeme og vi kan regne med at han vil bruge os til at tjene hans sag.

Vi opfordres til at stå indfor Gud, som nogen der er gået fra døden til liv.


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk