DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Guds gaveDer er et ord i Bibelen der hedder FRELSE.

Der står om Frelsen at det er en Guds gave.

Der står at Frelsen kan modtages i tro ved at tage imod Jesus Kristus i sit hjerte.

En gave vil man gerne gøre sig fortjent til; men det er ikke tilfældet med Guds gave: Frelsen. Det er helt anderledes med Guds gave end det vi normalt forbinder med gaver. Der findes ingen måde vi kan opnå den på. Præstige eller dygtighed er ikke vejen. Ingen kan arbejde for den.

Guds gave tilbydes og hvem som helst kan tage imod gaven.

En gave skal modtages som en gave ellers er det ingen gave. Der er ingen af os der har svært ved at forstå hvad en gave er. Vi har alle prøvet at modtage gaver. Det er nødvendigt at tage imod dem, ellers får man ingen gaver.

Guds gave er ligesom en julegave. Det jeg kan gøre er at tage imod den og sige tak.

Gaven er betalt. En gave skal man som regel aldrig selv betale. Prisen på en gave er betalt ellers er det ingen gave. Guds gave er kolossal kostbar.

Bibelen fortæller at Gud gav sin enbårne Søn.

Jesus gav sit liv og blod på Golgata kors.

Jesus betalte gælden som er menneskets skyld. Prisen var døden. Jesus gav sit liv.

Den pris Jesus betalte stillede den guddommelige retfærdighed tilfreds og mødte menneskets behov.

Mennesket har behov for frelse.

Skriftsteder i Bibelen som handler om Guds frelses gave: (Bibelen på hverdagsdansk)

Romerbrevet kapitel 6 vers 23 ”For syndens fortjente løn er døden. Men Guds gratis gave er et evigt liv ved Kristus Jesus, vor Herre.”

Vi kan i vor tid ikke lide ordet synd. Vi mennesker kan ikke lide at betragte os selv som syndere. Det er nedværdigende og ydmygende. Hvad er synd? Vi har måske misforstået ordets betydning. En synder behøver ikke at være ond. Det kan være et godt menneske. Vi er alle syndere. Vi har alle overtrådt Guds principper. (grundideer, grundtanker) Gud prøver at redde os. Han har gjort alt hvad der er nødvendig. Det eneste der er op til os er: at tage imod. Hvorfor er det så svært at tage imod denne gave?

Et andet skriftsted er i 1. Johannes Brev kapitel 5 vers 11-12 ”Hvad er det da, Gud siger? Guds vidnesbyrd er, at han giver os et evigt liv, og at det liv findes i hans Søn.”

Det er umuligt at leve et evigt liv udenom Jesus. Ønsker jeg at komme til himlen er vejen dertil Jesus.

Gud har gjort det let ved: at tage imod. Det er altid min egen beslutning. Min egen frie vilje. Et valg har følger og det hedder konsekvenser. Et forkert valg kan give forfærdelige konsekvenser, sådan er det med alt her i livet. Sådan er det også med valget om det evige liv.

Det behøver ikke at ende skidt. Den der tager imod Guds gave bliver frelst.

Bøn:
Kære Jesus. Jeg tager imod din gave og beder om at du vil frelse mig og tage bolig i mit hjerte. Du alene kan rense mig fra alle mine synder og berede mit liv for evigheden. –Amen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk