DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Sammenhængskraft

Hvis du stundom lytter til politikersprog, har du ikke kunnet undgå at høre dem tale om tingenes ”sammenhængskraft”. De skal ikke bare hænge sammen, men de skal hænge dynamisk sammen og gå op i en højere, livsbekræftende og levedygtig enhed.

Men dette gode ord har politikerne naturligvis ikke monopol på. Det kender en kristen praktiker også til (læg mærke til, at jeg sagde ikke ”pragmatiker”, som er noget ganske andet). Den kristne skolelærer, håndværker, læge, sygeplejerske, specialarbejder, salgskonsulent, jurist, pensionist, husmor, skoleelev, osv. osv. kender til det. Der skrives ikke nødvendigvis kristne ord på tavlen, men denne indre ”sammenhængskraft” og glæde er til stede, som Grundtvig synger om:

Du, som har dig selv mig givet,
Lad i dig mig elske livet,
Så for dig kun hjertet banker,
Så kun du i mine tanker
Er den dybe sammenhæng!

Hverdagens arbejdsmæssige opgaver har for en kristen denne ”dybe sammenhæng”. Her gælder princippet i ordet om, at ”det himmelske og jordiske sammenfattes i Kristus” (Ef. 1:10). Det er dybest set ikke mere ”åndeligt” el. kristeligt at udlægge et bibelord på et ”opbyggelsesmøde” end fx at gøre tjeneste i køkkenet el. på et værksted, når den åndelige ”sammenhængskraft” er til stede. Jeg er altid betænkelig ved overåndelige ”specialister” uden praktisk jordforbindelse.

”You can be so heavenly minded that you are no earthly good”, sagde en gang en klog mand, dvs.: “Du kan være så himmelsk, at du ikke duer til noget jordisk”.

Et godt, praktisk ord, jeg ofte har været glad for, står i Kol. 1:20: ”…og ved Ham at forlige alle ting med sig, hvad enten det er på jorden eller i Himlene, idet Han stiftede fred ved blodet på Hans kors.” Ja, ”alle ting!” Sådan står der på grundteksten, og sådan står der også på norsk (og på engelsk). Med andre ord: De praktiske ting, vi har med at gøre, på arbejdspladsen og hvor vi ellers færdes, er under forsoningens nåde. Synes du ikke, det er frydefuldt?

Jeg smiler altid ved mig selv, når jeg tænker på, hvad en ven en gang sagde til mig for mange år siden, da jeg rejste rundt i udlandet med en sammenklappelig stol i formspændt bøgetræ, som jeg skulle markedsføre, og som jeg kaldte for ”min velsignede stol”. Denne ven sagde begejstret: ”Ja, den er velsignet, fordi du er velsignet!” Det var jo bibelsk nok, og dette bibelske princip kan du overføre til de ”ting”, du har fået betroet.

Derfor: En rigtig go´ og glad dag – fuld af den ”sammenhængskraft”, som er i vor Herre Jesus Kristus.

Jørn Nielsen, Næstved 12. juni 2008.Jørn Nielsen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk