DAGENS ORD: ”Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« v22 Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.” Mattæus 18:21

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


At male har været en stor del af Villy Holms liv.

2016 sep 1

At male har været en stor del af Villy Holms liv.
Malermester Villy Holm er 78 år og har malet i hele sit voksenliv. Han kom i lærer som 14 årig og har modtaget guldnålen for 50 år i faget. I dagtimerne malede og tapetserede han folks hjem og når han havde fri, malede han sine smukke billeder. Han malede ud fra den tro, der betyder noget i hans liv og han har evnen til at sætte de stærke farver sammen, så motivet giver genklang i beskueren.
Han fortæller til netkirken, hvad tanker han har lagt i sine billeder, noget som mange kunstnere ikke gør, for de vil hellere have, at beskueren danner sine egene historie.
Forklarelsens bjerg (Matt. 17,1-9)
På forklarelsens bjerg forvandledes Jesus for øjnene af tre af sine disciple, "hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset."
Moses og Elias kom hen for at tale med Jesus og disciplene blev begejstrede og ville bygge en hytte til dem. "Der lød en røst fra skyen: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!" Disciplene blev grebet af stor frygt og faldt de ned på deres ansigt , men Jesus rørte dem og sagde, "rejs jer og frygt ikke." Han forklarede, at han var kommet til verden for at lide, dø og genopstå.
Kunskabens træ
Adam og Eva fik af vide, at de ikke måtte gøre alt hvad de ville, at de skulle holde sig fra kundskaben til godt og ondt.
Bomben er hvad de fik ud af kundskaben. De lærte, at springe sig selv og hinanden i luften.
Betlehem
Hyrderne på marken, passer på deres hjort og i huset er Maria og Jesus. Josef har tændt et bål udenfor, som giver varme til familien. Det du ser på himlen i første øjekast, kunne godt være stjerner, men det er det ikke. Det er engle som synger og lovpriser Gud.
Påske
Jesu blod blev til offer for os. Han døde og blev lagt i jorden. Tulipanløgene der spirre og tulipanen i blomst, er et billede på opstandelsen og livet.
Vejen til Emmaus
Da disciplene vandrede trætte og nedslåede, på vej mod Emmaus, kom Jesus hen til dem og lagde hænderne om deres ryg og skulder. Han vandrede med dem og inviterede dem, til at tage del i nåden.
Fortolkning
Her vil jeg selv fortolke hvad jeg ser, i stedet for at Villy fortæller. Slangen i træet er symbolet på de forhindringer, som vi møder på vores livsvej. Slangen vil have os til at fjerne os fra Gud, så vi ender med den evige død, symboliseret i kraniet. Manden har vendt ryggen til slangen og til fristelserne. Han står ved afslutningen af livet og løfter sine arme. Han har fokus på lyset og livet, på kærligheden og korset. Lyset baner vejen til det evige liv.

Du er velkommen til at se flere af Villy Holms billeder i Salem. Du er velkommen til at få en kop kaffe efter søndagsgudstjenesten og se udstillingen. Du kan også lægge vejen forbi mandag eftermiddag, hvor der er åben kirke.

Tekst of fotos: Alex Wallin
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk