DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


KFUMs Soldaterhjem

2017 jul 1

KFUM soldaterhjem
KFUMs Soldaterhjem – et fristed før, under og efter udsendelse

KFUMs Soldaterhjem har oplevet en fornyet interesse med Danmarks aktivistiske udenrigspolitik og veteraner, der har brug for støtte til at klare tilværelsen.

Siden 1992 har mere end 30.000 danske soldater været udsendt på internationale missioner. KFUMs Soldaterhjem har så vidt muligt været med for at bidrage med hjemlige rammer. Fra 1998 og frem har der været KFUMs Soldaterhjem i Bosnien, Kosovo, Irak, Libanon og Afghanistan. I dag er der igen et KFUMs Soldaterhjem i Irak for de cirka 200 udsendte danske soldater. Tilstedeværelsen med kaffe, kage og evangelium i krigszoner er med til at opbygge et tillidsforhold fra soldaterne til KFUMs Soldaterhjem, som de kan trækkes på, hvis soldaterne kommer i vanskeligheder efter hjemkomsten.
KFUM soldaterhjem
Velkendt koncept

KFUMs Soldaterhjem så dagens lys første gang i 1889 i København. Dengang var intentionen at tilbyde et værested for landets mange værnepligtige i et kristeligt miljø til forskel fra de mange tvivlsomme københavnske kælderbeværtninger. KFUM-traditionen har været bærende på KFUMs Soldaterhjem, hvor de hjemlige rammer byder på noget for både ånd, sjæl og legeme. En stor styrke har været hjemmenes popularitet gennem mange år: Værnepligtige, konstabelelever, sergentelever mm. har brugt KFUMs Soldaterhjem i stor stil. Efter aftjent værnepligt støtter mange Soldatervenner stadig KFUMs Soldatermission, der er den organisation, der står bag KFUMs Soldaterhjem. Mere end 9.000 soldatervenner støtter arbejdet på KFUMs Soldaterhjem økonomisk, ved salg af lodsedler mm.

I dag er der 14 KFUMs Soldaterhjem i Danmark samt et KFUMs Soldaterhjem i Irak. Her kommer soldater for at købe mad og drikke, slappe af foran TV’et, se film med benene oppe, spille banko eller brætspil med kammeraterne. Man er også velkommen, selv om man ikke vil købe noget, men bare være i hjemlige og mere hyggelige rammer end på Kasernen. Hver aften er der aftensang og andagt samt en bøn. Det kan være soldatens bøn eller Fadervor. Andagt er en anledning til at sætte ord på det værdigrundlag, der er en drivkraft i missionsarbejdet: Forkyndelsen af Guds rige og Guds kærlighed til alle mennesker.

KFUMs Soldatermission har et tæt samarbejde med Forsvaret men er uafhængige. KFUMs Soldatermission tager ikke stilling til dansk krigsdeltagelse, men vil være der for soldaterne med hjemlige rammer og den kristne tro.

Soldater til bankoaften på KFUMs Soldaterhjem, Karup.
Soldater til bankoaften på KFUMs Soldaterhjem, Karup.
Udsendt

Udsendte soldater sætter særlig stor pris på KFUMs Soldaterhjem. Her benyttes soldaterhjemmet også af engelske og amerikanske soldater, der kender KFUM som ”the danish place with the free coffe”. I en militærlejr midt i den irakiske ørken bliver soldaterhjemmet bliver brugt i stor stil; der er dog heller ikke mange andre tilbud for de udsendte soldater. To soldaterhjemsledere bemander hjemmet med hjemmebagt kage, aftenandagt og samtaler med soldaterne. Det er ofte et tæt samarbejde med den udsendte feltpræst, hvor soldaterhjem og kirke supplerer hinanden.

Som i ethvert andet hjem kan soldaterne selv blive sat til at hjælpe med opvasken eller sætte kaffe over hvis kanden snart er tom. Soldaterne viser et stort ejerskab for deres soldaterhjem, der letter arbejdet for soldaterhjemslederne. Til gengæld kan soldaterhjemslederne, der er udsendt af KFUMs Soldatermission, overraske fødselarer med fødselsdagskage, eller tage rundt i lejren for at møde soldaterne i deres daglige gøremål. Blandt soldaterne er der meget stor taknemmelighed for KFUMs hjemlige rammer, der har en helt særlig betydning, når man er udsendt.

Soldaterhjemslederparret Anne og Allan Schrøder i samtale med en soldat.
Soldaterhjemslederparret Anne og Allan Schrøder i samtale med en soldat.
KFUMs Soldaterrekreation for veteraner med sår på sjælen

Omtrent hver sjette veteran oplever efterreaktioner i årene efter udsendelse. Der kan gå adskillige år før symptomerne viser sig, og for KFUMs Soldatermission har det været helt naturligt at tage del i samfundsopgaven med at hjælpe vore veteraner. Gennem de senere år er der bygget 40 Soldaterrekreationsboliger på KFUMs Soldaterhjem. De er bygget sammen med det eksisterende soldaterhjem, og veteraner kan bo på rekreation i en tidsbegrænset periode. Størstedelen af beboerne har PTSD, nogle er på vej ud af et misbrug eller har lagt det bag sig, mens andre kæmper for at få erstatning eller opretholde samvær med deres børn. På KFUMs Soldaterrekreation er der personale, som holder øje med veteranerne: Minder dem om deres aftale med psykolog, jobcenter, deres kommunale sagsbehandler eller holder kærligt øje med om veteranerne bytter rundt på nat og dag og så videre. Der er mange professionelle med forskellige fagligheder til at hjælpe veteraner. På KFUMs Soldaterrekreation sætter vi os ved siden af den enkelte veteran for at binde de forskellige fagpersoners indsats sammen som en slags professionel pårørende. Diakoni eller kristen omsorg er udgangspunktet for arbejdet på KFUMs Soldaterrekreation.

Med veteraner oplever vi både fremgang og tilbageskridt, men samtidig en stor taknemmelighed. Deres netværk er ofte godt brugt, og på KFUMs Soldaterrekreation vil vi give veteraner en ny tro på sig selv - og på livet.

Du kan støtte KFUMs Soldatermissions arbejde på Mobile Pay 23 43 59 17 eller støtosligeher.dk

På forhånd tak.


På KFUMs Soldaterhjem uddeler vi gratis felttestamenter i praktisk lommeformat, der passer til soldaternes uniformer.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk