DAGENS ORD: ”Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« v22 Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.” Mattæus 18:21

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Forfulgte kristne i Afghanistan og Iran

2019 mar 1

Forfulgte kristne i Afghanistan og Iran.

Af: Jens og Jørgen Kruse, Christian Family Care.


Der er meget brug for at opmuntre og hjælpe de mange kristne, der lever under vilkår vi har svært ved at forstå. I flere lande anses kristne og konvertitter som frafaldne og kan derfor dræbes uden konsekvenser.
Afghanistan er et land, hvor terror, frygt og død er en del af hverdagslivet. Et land, hvor tusinder er døde på grund af kampe og krig. Kun omkring halvdelen af landet er under kontrol af regeringen. Resten er enten faldet i Talibans hænder eller er stadig en kampzone. Selv byer, der har været rolige indtil nu, bliver nu angrebet. Splittelse i regeringen skaber usikkerhed og frygt i landets befolkning. Familier bliver splittet. Det er næppe muligt at passere gennem noget område, der er blevet erobret af fraktioner der er fjendtlige mod regeringen uden at blive dræbt. I alle livets områder er trykket blevet ekstremt stort. Kvinderne er de mest udsatte. Derfor ønsker vi at hjælpe dem med bl.a. uddannelse og støtte til at blive økonomisk uafhængige.
Den islamiske undertrykkelse er så voldsom fordi den inspireres ikke blot fra lokale religiøse ledere, men også har sine rødder i ens egen familie, blandt ens egne venner og inden for ens egen omgangskreds. De er alle enige om ikke at tolerere dem, der forlader islam, og derfor bliver de forfulgt. Gennem vores samarbejdspartner hjælper vi dem med trygge løsninger i en utryg verden.
Kristne i Afghanistan er fremmede i en verden, der har afvist den sande Gud og hans søn Jesus Kristus. Alligevel holder de fast i troen og mødes på hemmelige steder for at undervise og opmuntre hinanden til at være udholdende og årvågne. De kan selvfølgelig ikke gå ud på gader og veje og fortælle om evangeliet til den næste fodgænger, de møder, men de kan heller ikke lade være med at dele deres tro med de venner de får på deres arbejdsplads eller lærer godt at kende i andre forbindelser. Men det er meget farligt for dem og kan sommetider føre til forfølgelse, så de må skifte bopæl og flytte til et nyt sted. Vi støtter dem med midler, så de kan leve et liv i størst mulig tryghed og mødes i sikre rammer.
Det samme gælder for de kristne i Iran. De samles også i små grupper og lever i frygt for at blive fængslet på grund af deres kristne tro. Mange har allerede betalt den højeste pris for at bekende Jesus som deres frelser. Andre sidder stadig i fængsel under forfærdelige forhold med mishandling og tortur. Alligevel øges antallet af kristne hele tiden. Evangeliets glade budskab om Guds betingelsesløse kærlighed til os alle taler til mange.

Bed for de kristnes sikkerhed og deres muligheder for at mødes i små grupper og undergrundskirker. De trænger også til vores forbøn og støtte. Bed for deres sikkerhed og deres udholdenhed og glæde ved at kende Jesus Kristus som deres frelser og forsoner. De trænger til vores forbøn og støtte.

En del lande i mellemøsten regeres af myndigheder, eller domineres af grupper, der praktiserer dødsstraf for muslimer, der konverterer til kristendommen.

For nogle lykkes det at flygte ud af landet og enkelte kommer endda til Danmark.

Vi prøver at få kontakt med dem i Sandholmlejren og i udrejsecenter Sjælsmark for at hjælpe dem ind i et fællesskab med andre kristne.

Hver fredag formiddag inviterer vi til fællesskab og undervisning i ”Omid o shadi” (Håb og glæde). Et arbejde, der udspringer fra Grønnevang kirke i Hillerød. Vi samler hver gang mellem 30 og 50 personer i et kærligt og favnende fællesskab til opmuntring og i stor kontrast til deres dagligdag i centrene.

For nogle dage siden blev to kristne konvertitter sendt tilbage fra Danmark til Afghanistan. De lever lige nu i stor angst og risiko for at blive dræbt. De prøver at skjule sig og er bange for at blive genkendt på gaden. Bed for dem at de må finde en udvej til at få kontakt med andre kristne eller komme ud af landet igen. Det er en håbløs situation at leve under disse forhold fra dag til dag i uvished om hvad hver dag bringer.

Tak fordi du gav dig tid til at læse dette. Må Gud velsigne dig i din hverdag.

Du har mulighed for at støtte Christian Family Care:
Støtte til bankkonto: 1551 16931756 (ikke fradragsberettiget)
Missionsfonden: 9570 0006139450 Projektnummer: 6002 (fradragsberettiget)
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk