DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Et kald som missionær

2022 jun 1

Der er mange forskellige meninger om, hvad det vil sige at være missionær. Nogle mener at alle kristne er missionærer - nogle i deres dagligdag i deres vante omgivelser, mens andre tager til ukendte steder, lærer nye sprog, og møder nye kulturer.
Andre mener at man skal være i en kultur anderledes end ens egen for at være missionær.
Hvad man lige tænker om det, er måske ikke det vigtigste. For fælles for begge er, at vi som kristne er kaldet til at være lys.
Lys får mørket til at forsvinde
Lys gør at vi kan se andre og se verden
Lys giver liv
Lys giver glæde
Lys giver energi
Mit navn er Cecilie. Jeg er 28 år og har de sidste seks år været bosat i Perth, Australien hvor jeg arbejder som missionær gennem Ungdom Med Opgave (også kendt som UMO, YWAM eller Youth With A Mission).

Da Gud først kaldte mig til Perth, var jeg meget chokeret. Min første reaktion var “mig? Missionær?”. Men som jeg tiden er gået, har Gud vist mig at han livet igennem har forberedt mig på denne tid.

Jeg er vokset op i en dejlig kristen familie, der har lært mig størstedelen af, hvad jeg ved. Jeg blev passet af min mormor, mens mine forældre var på arbejde. Hun lærte mig hvad det vil sige at elske andre gennem hendes handlinger. En ting der kendetegner min familie er, at der altid er tid og plads til mennesker. Mine forældre og bedsteforældre har lært mig at tage tid til mennesker, holde af mennesker for hvem de er og være til stede med andre i nemme og svære tider. Dette er værdier, som jeg er så taknemlig for at have fået fra barnsben, og som jeg dagligt har brug for.

Som missionær møder du mennesker fra forskellige lande, opvækst, rig, fattig, forskellige sprog, alder, kultur osv. Fælles for alle er, at de er skabt i Guds billede.

I 2014 startede jeg på læreruddannelsen, og selvom jeg var glad for det, mangle der noget. Det var ikke helt det, som jeg ønskede. Gud havde andet i vente for mig.

Basen i Perth
UMO blev startet i 1960 af Darlene og Loren Cunningham. Loren Cunningham fik en vision fra Gud, hvor han så bølger komme over nationerne, og som de skyllede ind over land, blev de forvandlet til unge mennesker, der gik ind i landet for at vidne om Gud.

I dag har UMO tre fokusområder:

- Træning
- Evangelisation
- Barmhjertighedstjenester

UMO er i mange nationer og samler mennesker fra hele verden, fælles for de forskellige lokationer er, at vi er samlet om UMO’s 18 værdier - alle baseret på bibelske principper.

Til daglig i UMO Perth arbejder jeg med træning. Den mest kendte skole i UMO er vores DTS (Discipleskabstræningsskole). Dette er en seks måneders lang skole, hvor de første tre er måneder foregår i klasseværelset med undervisning i Guds ord og rige. Og de sidste tre måneder er en missionsrejse for at forkynde Guds rige og tjene hvor vi kan. Så jeg blev ikke lærer i det danske skolesystem, men Gud havde en andre plan med mit ønske for undervisning og træning.

De sidste seks år har jeg lært mange ting, men der er specielt en åbenbaring, der har forvandlet mit syn på verden og vores rolle som kristne.
Jeg var i en undervisning hvor vi læste gennem Kolossenserbrevet 1:15-20 (tag et øjeblik og læs disse vers). Jeg har læst disse vers før, men da jeg hørte dem igen, blev det klart på en ny måde - Gud er Skaberen. Han har skabt alt. Der er intet der er kommet ind i verden, uden gennem Ham.
Først bragte det en masse håb, og derefter begyndte mine spørgsmål. Her begyndte en rejse som jeg stadig er på - Guds Rige her og nu. Himlen er ikke os der sidder på skyer og spiller harper, men Jesus snakker om Hans Rige på jord - her og nu.
Vi som kristne har et ansvar og et kald. Gud har skabt os med en hjerne, der kan tænke og skabe nyt, men han har også givet os klar kommunikation om hvad Hans rige er - hvad der er godt.

Jesus kom for at bringe forsoning mellem det skabte og alt på jorden og i himlen. Jeg tror vi som kristen er kaldet til at være en del af det.
Et godt eksempel på dette er 5. Mosebog. Vi læser i de foregående bøger, at Gud udvalgte Abraham og hans efterkommer til at være Hans folk. Gennem dem skulle nationerne omkring se, hvem Gud er.

Gud udvalgte et folk der var på bunden. De var slaver i Egypten i 400 år. De havde ingen traditioner, de ejede ikke noget, de var slaver og mishandlet. I mange år efter levede de med den slavementalitet. Men Gud valgte dem alligevel. Han lærte dem, hvad det vil sige at være et folk. Gud underviste dem i Hans rige. Han kommunikerede gennem Moses, hvad der er hans principper.

Gud talte til dem om forskellige højtider og hvordan de skulle fejres. Han talte til dem om familie og hvad det vil sige at opdrage sine børn. Gud talte om god kommunikation. Om undervisning af børn og andre. Han talte om økonomi, og hvordan det skal ordnes. Han talte om hvordan landet skulle ledes og hvilke folk der kunne lede Israelitterne. Og Han talte om religion. Han viste sig selv til Israelitterne. Han tog dem ind som sit folk, for at opdrage dem til at kende Ham, så andre nationer måtte kende Ham. Hvorfor? Fordi Han elsker os. Han ved, at hans rige bringer liv, bringer glæde, bringer fred og han ønsker at mennesker skal leve i det.

5. Mosebog er en fantastisk bog. Der er så meget at lære omkring Guds rige i den. Tag for eksempel kapitel 17:14-20 hvor Gud kommunikerer til kongerne. De ting Gud kommunikere her, er stadig relevante i dag. Jeg tror en del af vores ansvar som kristne er at kende Guds ord, så vi kan leve efter det i vores daglige dag.

Undervisning i Nepal
Esajas 65:17-25 er et andet skriftsted der har talt meget til mig. Det viser igen Guds hjerte for Hans folk. En ting der står mig i øjnene fra disse vers, er at Gud bringe liv. Han ønsker ikke død. Han ønsker ikke at folk skal være syge, mangle et hjem, være uden forældre, Han ønsker det modsatte.

Jeg er langtfra, hvor jeg ønsker at være i mit forhold til Gud. Jeg tager beslutninger der såre andre, jeg siger ting, der gør ondt og mange andre ting. Men disse vers er blevet som et loddebræt for mig. Jeg stiller spørgsmålet til mig selv “Vil denne beslutning/handling bringe liv til mig og andre?”, for dette hjælper mig til at være lys i denne verden.

Undervisning i Uganda.
Så ja, jeg er passioneret omkring Guds ord, fordi jeg har oplevet hvordan det har bragt liv til mig og andre. Jeg læser biblen dagligt, og nogle gange forstår jeg ikke, hvorfor det er relevant det jeg læser, mens andre gang bliver det liv til de næste mange dage, ja nogle gange uger.

Historie viser hvordan Gud har bragt gennembrud når Hans ord er blevet levet ud i samfundet. For eksempel munkene læste i Johannes Åbenbaringen (22:2) at træernes blade er til helbredelse for folket. Så de begyndte at udvikle medicin gennem brug at blade og naturen.

Bøn over nationer.
Som sagt arbejder jeg med træning i UMO. Det gør jeg, fordi jeg ønsker at se Guds rige på jord. Jeg tror ikke, at det kun er missionærernes job, men også kristne der arbejder på forskellige arbejdspladser. De er en del af at bringe Guds rige og være liv og lys i verden. Når vi kender Guds hjerte, kan vi vise det til andre. Det bliver en rejse med at forstå hvem Gud er, og gå dybere med Skaberen. En rejse der er spændende, udfordrende, skræmmende, men er så meget det hele værd.

Bibelen giver indsigt i Guds rige - Hans ønsker for mennesker. Jeg håber, at du er blevet inspireret til at læse mere i biblen. Jeg håber, at du er blevet udfordret til at undersøge have det vil sige at være lys på den arbejdsplads og bringe Gud rige der.

Mest at alt håber jeg, at du har set mere at Guds godhed, storhed og kærlighed.

Jeg slutter med disse ord fra Jesus i Markus 12:30:

“Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, med liv og sjæl, med alle dine tanker og al din styrke!”

Gud ønsker, at vi elsker ham med vores tanker. Jeg tror, det er at tænke hans tanker, forstå hans rige og leve det ud.
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk