DAGENS ORD: ”Da kom Peter til ham og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« v22 Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.” Mattæus 18:21

[ Forrige ] [ Til oversigten ] [ Næste ]


Dansk Armeniermission (DAM)

2023 sep 29

Dansk Armeniermission (DAM)

- et lille missionsselskab, en stor sag.

Formål

DAM har til formål i samarbejde med den Armenske Apostolske Kirke at understøtte søndagsskolearbejdet i Armenien og støtter armenier i Libanon og Grækenland.

Light to Kids
er vores søndagsskole projekt. Her samles mange børn til forkyndende undervisning i Bibelen. Mange børn fortæller, at det gør noget ved deres måde at leve på, at få bibelfortællingerne ind i deres dagligdag. Som ledere i søndagsskolerne ansættes oftest præstekonen i den lokale by, hvilket er medvirkende til store forandringer i kvinders position og anseelse i den armenske kirke. Der er mange gode tilbagemeldinger om, at en søndagsskole i en by sætter sit positive præg på hele byen. Søndagsskolerne giver også muligheder for kreative og sociale udfoldelser. Desuden satses på at skabe oplevelser, hvor søndagsskoler fra større områder mødes til større arrangementer. Disse arrangementer samler nemt flere hundrede børn.
My Planet
er vores gruppe for handicappede og deres familier. I Armenien er der ikke særligt meget fokus på handicappede og deres familiers situation. Vi tilbyder samvær for en gruppe unge mennesker og deres familier en gang om ugen, hvor der er fokus på socialt samvær, bibelforkyndelse og kreative udfoldelser. Til projektet er også knyttet en psykolog til hjælp til at håndtere mange af de udfordringer, disse familier har. Gang på gang må vi forundres over, hvad også handicappede mennesker rummer af evner og muligheder.
Libanon
er et land, der også huser mange armeniere. Vores arbejde består i økonomisk at understøtte en kristen skole i Beirut. Situationen i Libanon er politisk og økonomisk et kaos, og vores bidrag er med til at sørge for, at børnene på skolen stadig kan komme i skole og tillige også kan få i hvert tilfælde et regulært måltid om dagen. Mange offentligt ansatte i Libanon får slet ingen eller meget, meget lille løn for deres arbejde. Uden vores bidrag, sammen med andre organisationer, så situationen for denne skole nærmest håbløs ud.
Arshavir Kapoudjian
er vores ansatte i Armenien. Han er leder af vores projekter og står for rekruttering af lokalt ansatte og af frivillige. Med i lederstaben er lokalt ansat tre medarbejdere. Alle medarbejdere er armeniere. Arshavir har tidligere været ansat i det armenske bibelselskab, har stor erfaring i formidling af Bibelen for børn, og i undervisning af medarbejdere.
Administration
DAM har en meget lille administration. Bestyrelsen er frivillig, og de administrative opgaver løses ved køb af andel af medarbejdertimer i et større fællesskab i Århus.
Medlem af DAM
er noget af det nemmeste i verden. Det sker blot ved at besøge vores hjemmeside, armenien.dk, og klikke på ’Bliv medlem’, så går det næsten af sig selv. DAM lever af medlemmers – og andres – økonomiske bidrag. Der er god brug for pengene, og medlemsbidraget alene kan ikke bære opgaven. Men vi når også langt med pengene i Armenien.
DAM og kirken
DAM er et missionsselskab på folkekirkelig grund og bekendelse. Vi har et frugtbart og respektfuldt samarbejde med Den Apostolske Armenske Kirke. Vi har en helt anden tradition for søndagsskoler og kirkeligt arbejde for børn end man har i Armenien. Ved dialog og samarbejde har vi lært at tillempe vores traditioner til armenske forhold, og de har taget mange af vore arbejdsmåder og traditioner til sig.

Alt sammen resulterer det i en masse glade børn i søndagsskolerne, et arbejde og et samvær, der ofte sætter sit præg på både kirken og livet i den enkelte landsby.

Følg arbejdet på Facebook. Se mere om os på armenien.dk


Arshavir Kapoudjian
Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk