DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

Til Lykke med fødselsdagen

1 jun. 2011

Glædelig og velsignet Pinse -
og dermed hjerteligt til lykke med fødselsdagen - altså kirkens - hele kirkens fødselsdag.

En reklame, der har moret mig, er den der for nogle år siden reklamerede for sukker. Formentlig kan mange huske de 2 engelske komikere, der iført sagførerkostumer diskuterer, om sukker er farligt - eller ej. Det er der så en stakkels flue, der må undgælde for. Den ene sagfører, der mener, at sukker er farligt, hælder noget sukker ud på bordet, og da fluen lander midt i sukkeret smækker han en 2 kg. sukkerpose ned over fluen. Da fluen selvfølgelig ikke kan holde til det, men bliver fladmast, erklærer sagføreren, at sukker er dødsensfarligt!


Hvorfor nu denne mærkelige indledning?

Jo, jeg har på fornemmelsen, at nogen, måske mange, har fået den opfattelse, at Helligånden er farlig, så man bliver bange for Helligånden, og derfor ikke vil lade Helligånden komme for tæt på!

Derfor vil jeg tillade mig, for at blive i reklamesproget, at lave lidt reklame for Helligånden, selv om det jo er Helligånden, der er Guds “reklamechef” overfor os!

Hvorfor blev det Pinse? - hvorfor kom Helligånden?

Allerførst vil jeg nævne, at Helligånden, Guds Ånd, været her fra før verdens skabelse: “Guds Ånd svævede over vandene”, kan vi læse i 1. Mosebog kapitel 1 vers 2. Guds Ånd virkede op gennem hele Gamle Testamente, og i Jesus.

Kristi Himmelfartsdag

fortalte Jesus sine disciple, at Han ville sende Helligånden til dem. Disciplene var egentlig mere interesserede i at beholde Jesus hos sig, og hvornår Jesus ville tage magten i landet. De havde fulgt Ham i næsten 3 år, og de havde oplevet en masse sammen med Ham. De havde hørt, hvordan Jesus havde opfordret folk til at omvende sig; de havde set, hvordan Han havde helbredt en masse mennesker og gjort mange forskellige undere. De havde også oplevet, hvordan mange havde afvist Jesus, fordi de syntes, at Han fortalte om Gud på en mere kærlig og barmhjertig måde, end de selv.
Langfredag havde de oplevet, hvordan Jesus var blevet dømt og korsfæstet, men som Jesus forud havde fortalt dem, så havde døden ikke kunnet fastholde Jesus i graven, så Påskemorgen var Jesus opstået fra de døde.

Her efter havde Jesus i de næste 40 dage frem til Kristi Himmelfartsdag vist sig for disciplene flere gange, - og mindet dem om alt det, Han gjorde og sagde, da Han gik sammen med dem!

Kristi Himmelfartsdag fortalte Jesus dem, at nu skulle de ud for at fortælle alle folkeslag om Ham, og, at Han selv ville komme og være sammen med dem på en ny måde. Der var også 2 engle, der sagde til disciplene, at Jesus ville komme igen på samme måde, som de havde set Ham fare til Himlen! Det skulle de huske, og det skal vi også.

Pinsedag oplevede Jesu disciple, at Helligånden kom over dem og i dem. Det gav dem ny frimodighed til at fortælle om alt det, Jeus havde gjort og sagt, og de fik endda givet nye sprog til at fortælle det på.

Vi må også blive ved med at huske alt det, som Jesus har sagt og gjort. Vi må være med til at fortælle til andre, at Jesus,og dermed Gud lever, og at Han også i dag vil være sammen med os i Helligånden. Vi kan ikke se Ham, men Han kan se os, og Han ved, hvad vi trænger til.

Jo. Gud ser os, og jeg er meget glad for, at jeg for nogle år siden opdagede, at det er Guds højre øje, vi har over altertavlen i Frederiksværk Kirke. Det viser os, at Gud ser på os gennem Jesus, for Jesus sidder ved Guds højre hånd, og så er der tilgivelse at få.

Jesus, og dermed Gud selv, vil stadig i Helligånden være sammen med os. Som disciplene dengang, skal heller ikke vi være alene!

Helligånden er ikke en ny “ting”, et nyt mærkeligt begreb, som vi skal være bange for.

Helligånden er Jesu, og dermed Guds gave til kirken, til menigheden og dermed til hele verden, for meningen med kirken er jo ikke, at vi skal være os selv nok. Det er for i øvrigt ikke meningen med noget menneske!

Helligånden peger, som en “reklamechef” hen på Gud, på Jesus Kristus og alt det, Han har gjort for os. Helligånden hjælper os til tro, og så hjælper Helligånden os videre i livet med Gud, med hinanden, i kirken og ude i hverdagen.

Men, lige som fluen i sukkerreklamen ikke har en chance overfor de 2 kg. sukker, sådan har vi ikke en chance uden Helligånden, hvis vi altså vil være kirke og menighed!

Derfor må vi blive ved med at bede Gud om,

• at Gud gennem Helligånden bliver ved med at give os tro på Jesus som Guds Søn og vores Frelser.
• at Gud gennem Helligånden må hjælpe os til at ligne Jesus mere og mere.
• at Gud gennem Helligånden må give os den hjælp, som Han ser, vi har brug for, for at kunne tjene Gud og mennesker.

Og, så må vi aldrig glemme, at den “krumtap”, det hele drejer sig om, er Guds kærlighed, som den bliver udtrykt gennem Jesu Kristi lidelse, død og opstandelse.

Det vil Helligånden gøre levende for os.


Glædelig Pinse!
Amen.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk