DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Hans Fhær Larsen

Netpræst

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

Mail: hans.fhaer@gmail.com

 

Jeg vil ikke efterlade jer: Forældreløse, Alene, Faderløse. Joh. 14:18

16 okt. 2012

Hvad er en Far/forælder i din verden?
Set ud fra dine egne Forældre?
Set ud fra et drømmebillede?
Gud i himmelen som Far?

Jeg tror vi får forskellige billeder når vi tænker på en Far.

Nogle har aldrig kendt deres Far eller mor, men er vokset op med den ene, eller som forældreløs. Nogle har en Far der arbejder hele livet og næsten aldrig er hjemme. Gode kærlige forældre, strenge forældre, onde forældre, passive, fraværende. Når du hører ordet Far, så dukker der et billede op i dine tanker.

Når du så hører om Gud som din Himmelske Far, hvad dukker der så op på nethinden?

Et meget almindeligt billede der dukker op når du er dansker, og er vokset op i Danmark med lidt kristendom i skolen, og måske kommet i kirke ind imellem, ja selv som kristen der lever et aktivt kristenliv.

Er det billedet af en gammel streng mand med skæg, der mest af alt har lyst til at slå os alle sammen ihjel. Hvis det ikke var fordi Jesus var kommet og lagt sig imellem og hindret ham i at udrydde os. Vi skal så gå til Jesus og få ham til at lægge et godt ord ind hos sin far for at imødekomme vores bønner.

Jeg vil gerne dele det billede jeg har, og ikke nok med det, men beskrive den Gud, Far i himmelen som jeg kender.

Mos. 1:27 Og Gud skabte mennesket til at ligne Skaberen; han skabte mennesket i sit billede - som mand og kvinde skabte han dem.

Gud er god, han elsker os som sine skabninger, der er skabt i hans billede som mand og kvinde er vi skabt i hans billede. Det var ikke hans mening at vi skulle spise af kundskabens træ og få kendskab til Godt og ondt. Hans længsel efter at give os vores frie vilje, gjorde at han ikke fældede træet, men ville lærer os at leve med friheden til at vælge og også muligheden for at vælge forkert. Det gjorde vi så. ØV. Gud kom ikke til at hade os på af den fejltagelse. Han hader det vi gjorde og den der lokkede os til det. Hans kærlighed og omsorg for os gjorde, at han måtte lukke os ud af haven, så vi ikke spiste af livets træ og ville leve evigt med retfærdighedssansen, der føre os til synd, som det ikke var meningen vi skulle have haft.

Gud opgav ikke sit skaberværk på grund af den fejltagelse, men lagde en plan for at rede os. Hele gamle testamente peger på hans redningsplan at Jesus skulle gøre det godt igen.

Johannes 3: 16-17 For så højt elskede Gud verden, at han sendte sin eneste Søn, for at den, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Gud sendte nemlig ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at frelse den.


Jesus var Guds stemme på jorden. Jesus sagde, jeg siger ikke noget uden min Far i himmelen siger det. Kender I mig kender i også min Far. Gennem Jesu liv dannede han et billede af sin Far, som en rigtig god far, der elsker os så meget, og ønsker at favne os. Så i stedet for at være den der står som skjold for Guds vrede, er han den der baner vejen til sin Far, så den adskillelse mellem Gud og menneske som opstod ved syndefaldet blev brudt, så vi kan komme direkte til vores gode Far, der elsker at kalde os sine børn, og har adopteret alle dem der tror til at være hans børn. Jesus gik rundt og delte ud af frugter fra livets træ. Som nævnt i Johannes ovenfor, kom han ikke for at dømme, men for at frelse. Når Farisæerne kom slæbende med syndere, som efter deres, fra syndefaldet erhvervede retfærdighedssans, skar Jesus igennem og kom med tilgivelse og kærlighed. masser af syndere omvendte sig fra deres levevej når de mødte Jesus. Han dømte ikke, han straffede ikke, men gennem kærlighed og medlidenhed blev folk ramt af hans kærlighed og omvendte sig.

Da Jesus døde flængedes forhænget i templet, så der blev fri adgang til det allerhelligste. Jesus banede vejen, så vi kan følge i Jesu spor, og hører Guds stemme og handle på den som Jesus gjorde. Jesus sendte os Helligånden der åbenbarer os den fulde sandhed og taler Vores Fars sag.

Far i himmelen vil at vi skal følge i Jesu fodspor og elske mennesker ind i Guds rige, i stedet for at bruge vores ikke tilsigtede evne til at dømme mellem rigtigt og forkert. Vi skal sigte på at give frugter fra livets træ, der giver liv.

Vi har en god Far i himmelen, som vi kan tale med, og blive opmuntret af. Jesus er vores storebror, der er konge. Vi er brødre og søstre til en vidunderlig god Far der er den eneste der kan dømme, og hans domme er retfærdige. Det er faktisk ok at blive dømt når det er retfærdigt.

Jeg er af den generation der gennem min opvækst har fået nogen på kassen, og når jeg tænker tilbage, så er de øretæver jeg har fået som jeg fortjente faktisk ok at tænke tilbage på. Mens dem jeg ikke fortjente stadig sviger i hjertet.

At have en Far der ofrede sin ældste søn for at redde dig, det er en kærlig Far som jeg gerne vil være søn af.


Hilsen HansBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk