DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Gud er udelukkende god

16 feb. 2014

Gud er udelukkende god
Guds gavmildhed viser hans godhed. Men lægger vi mærke til det?

Jakobs brev 1:17: ”Det er udelukkende gode og fuldkomne gaver, der kommer til os fra vores himmelske Far, som har skabt lysene i himmelrummet. Hans lys er uforanderligt, og han skjules ikke af skygger.”

Gud er altid den samme, men vores opfattelse af Gud kan variere. Den kommer af de forestillinger vi har dannet os ud fra alt det, vi har fået fortalt gennem vores opvækst, fra de billeder og eksempler Bibelen giver, og de forbilleder, vi har haft, som på en eller anden måde har modelleret Gud for os.

Jeg lå som dreng i det varme sand om natten på kostskolen i Afrika og funderede meget over Gud og meningen med tilværelsen. Gud virkede fjern, som jeg kiggede op mod stjernerne, tilværelsens begivenheder virkede tilfældige, som om Gud deroppe ikke rigtig havde styr på dem, og jeg havde svært ved at forestille mig, hvad Gud ville sige, når jeg en dag stod foran ham og stillede alle mine spørgsmål: Hvad sker der med alle dem, der lider og dør uden at have hørt om Gud eller mærket hans kærlighed?
På et tidspunkt fæstnede jeg mig ved, at Gud havde sendt Jesus ned til os og ladet hele sin natur komme til udtryk gennem ham. Da blev jeg glad og tryg. Gud er som Jesus, og Jesus er god. Jesus åbenbarede også en visdom, der satte tingene plads fra sidelinjen - helt udenfor vores menneskelige logik. At elske sin fjende, at vende den anden kind til, at sige til de anklagende farisæere: Lad den syndfri kaste den første sten osv. viste, at han havde styr på sagerne – alligevel. For de kastede ikke sten på kvinden, der var rebet i hor, men forsvandt én efter én.

I dag er mit gudsbillede mere komplet, tror jeg, selv om jeg har meget at lære endnu. Og det står fast, at Gud er god. Uanset, hvad han gør, sker det ud af kærlighed. Gud ER kærlighed, skriver apostlen Johannes. ”Lutter gode og fuldkomne gaver kommer ned ovenfra”, skriver Jakob. Gud viser sin godhed ved at han giver, giver og giver igen. ”For således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne…”, læser vi Johannes 3:16, der også er kaldt ”den lille bibel”, fordi den rummer hele Bibelen i en nøddeskal.

Vi må aldrig miste den helt grundlæggende erkendelse, at Gud er god og vil os det bedste. Vi kan overføre det på billedet af en far. En far kan være streng. En far kan blive vred. En far kan tugte og endda give et velrettet klap i bagdelen – men det ændrer ikke ved det grundlæggende, at en far elsker sit barn. Og skulle det modsatte være tilfældet blandt mennesker, er det i hvert fald sikkert med vores himmelske Far: ”Det er udelukkende gode og fuldkomne gaver, der kommer til os fra vores himmelske Far, som har skabt lysene i himmelrummet. Hans lys er uforanderligt, og han skjules ikke af skygger.”
Skulle du være i tvivl om Gud godhed, så tænk på hans gaver. ”Tæl Guds gaver, nævn dem en for en, mens du tæller svinder al din mén”, lyder en sang. Og Jesus siger selv: ”Når I som er onde forstår at give jeres børn gode gaver, skulle så ikke jeres himmelske far give gode gaver til dem, som beder ham om det?” (Matt. 7:11).

Tænker du nogensinde på, at livet er en gave. Vi er ”medarvinger til livets nådegave” skriver apostlen Peter (1. Pet. 3:7). Alle, der har fået børn, ved, hvad jeg snakker om. Bevægelserne i ultralydsskanneren, sparket i maven, skriget ved fødslen, og babyen, der sutter, spræller og skider, ja, det hele er tegn på at et nyt liv er kommet til verden! Sandelig, børn er en gave fra Herren (Salme 133). Livets nådegave er, at vi selv lever med hud og hår, men det er så sandelig også alle de levende væsener vi omgiver os med og som betyder alt for os. Når huset, står i brand – hvad vil da have med for enhver pris? Familiealbummet!

Tænker du på, at du også har modtaget det evige liv som gave? ”Synden løn er døden, men Guds nådegave er evigt liv!” (Rom. 6:23). Død betyder adskillelse, liv betyder samvær i den forbindelse. ”Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham, som du har sendt, Jesus Kristus”, beder Jesus i Johannes 17:3). Og det leder til frelsens gave. ”Alle dem, som tog imod ham (Jesus), gav han magt til at blive Guds børn” (Joh. 1:12). ”Af nåde er i frelst, ved tro, det skyldes ikke jer selv, Guds er gaven!” (Ef. 2:8).
Hvor tit glæder vi os over livet? Hvor tit glæder vi os over frelsen? kong David bad: ”Glæd mig igen med din frelse!” (Sl. 51).

Der er jævnligt en debat om, hvor meget vi skal gøre for at modtage frelsens gave. Skal vi bare tage imod, skal vi tro på en særlig måde, skal vi omvende os, dvs. lægge hele vort liv om? Ja, der er en sandhed i det alt sammen, men det kan hurtigt blive sådan at man skal være frelst før man er det, leve som en kristen før man kan det. Du kan jo ikke leve som en kristen hvis ikke Gud hjælper dig med det!
En nabo sagde en gang til min far: ”I kristne er nogle værre syndere! Tag nu ham og hende i kirken. Jeg kender dem, og jeg kan sige, at de har i hvert fald masser af fejl!” Hvortil min far svarede: ”Ja, det har du sikkert ret i. Men det er netop derfor, de har brug for Gud. Det er derfor, de går i kirke!”
Jeg kan godt li at tænke på frelsens frugter som at blive solbrændt. ja, du skal lægge dig ud i solen for at blive solbrændt. Og du skal omvende dig for at blive brun på begge sider. Men det er altså solen, der ør dig solbrændt!

Nu vi er ved det positive: Har du tænkt på at alle dine medfødte talenter er nådegaver fra Gud. Også selv om du bare har én lille ting, du kan. Se muligheder. Opmuntre. Hjælpe. Organisere. Lede. Musicere. Skrive. Digte. Fantasere. Tæl Guds gaver i dig selv og tak ham for dem! Og giv dig selv et klap på skulderen, nu du er ved det! I Romerne kapitel 12 kan du læse en lang række eksempler på naturlige, medfødte nådegaver.

Og så kan vi lige så godt tage de spontane nådegaver med – når Gud i det øjeblik, hvor du har brug for det, kommer med inspiration, klarsyn, tilskyndelse, fred, uro, opbremsning osv. Har du tænkt på dine impulser som en gave, en drøm, et varsel, en brand for en sag… Første Korinterbrev 12 er fyldt med eksempler på disse nådegaver.

Det er som om, Gud vil hælde et overflødighedshorn af nådegaver ned over os. ”Det er udelukkende gode og fuldkomne gaver, der kommer til os fra vores himmelske Far…”, skrev Jakob. ”Alt formår jeg i Ham som giver mig kraft!... Så skal da min Gud, rig som han er, herligt i Kristus Jesus give jer alt, hvad i trænger til!”, skriver Paulus til Filipperne. Og fortsætter til efeserne: ”Gud virker i os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder om eller forstår!” Derfor beder han om, at de må forstå, ”hvilket håb, han kaldte jer til, hvor rig på herlighed hans arv er blandt de hellige, og hvor overvældende hans magt er i os som tror!”

Der er ikke grænser for, hvad en god far vil gøre for sine børn. Og når vi, som er onde, forstår at give gode gaver, hvor meget mere vil så ikke vore himmelske far give dem, der beder til ham. Derfor kan vi forene os med Maria i lovsangen: ”… den mægtige har gjort store ting imod mig. Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed varer fra slægt til slægt… hungrige har han mættet med gode gaver…” (Luk. 1:50-53).Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk