DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Claus Mester-Christensen

Netpræst

Claus Mester-Christensen, Præst

Mail: mesters@gmail.com

 

Er et godt liv go nok?

16 sep. 2015


Lukas Evangeliet kap 10
v17 Og da Jesus gik ud på vejen, kom der én løbende og faldt på knæ for ham og spurgte: »Gode Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« v18 Jesus svarede ham: »Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, nemlig Gud. v19 Du kender budene: ›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor!‹ « v20 Han sagde: »Mester, det har jeg holdt alt sammen lige fra min ungdom.« v21 Og Jesus så på ham og fattede kærlighed til ham og sagde til ham: »Én ting mangler du: Gå hen og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlen. Og kom så og følg mig!« v22 Men han blev nedslået over det svar og gik bedrøvet bort, for han var meget velhavende.

v23 Da så Jesus sig omkring og sagde til sine disciple: »Hvor er det vanskeligt for dem, der ejer meget, at komme ind i Guds rige.« v24 Disciplene var rystede over hans ord. Og Jesus sagde igen til dem: »Børn, hvor er det vanskeligt at komme ind i Guds rige! v25 Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« v26 Men de blev endnu mere forfærdede og sagde til hinanden: »Hvem kan så blive frelst?« v27 Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, thi alting er muligt for Gud.«


”Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” Det var den rige unge mands spørgsmål. Når jeg læser fortællingen tænker jeg på vigtigheden af netop dette spørgsmål og hvad vi vil opfatte som et godt svar på det. Det vigtige for mig er det personlige i det. Hvad skal jeg gøre? Og kan jeg i virkeligheden gøre noget for at få evigt liv? For min egen del må jeg sige at selv om jeg nærmest er 'professionel kristen' – så kan jeg nemt glemme evighedsperspektivet for mit liv. Jeg kan have så travlt med min hverdag og de nærmeste planer at jeg ikke engang overvejer spørgsmålet om at arve evigt liv. Den rige unge mand havde såvidt jeg kan gennemskue et godt liv og gjorde alle de rigtige ting, omend han var lidt for glad for sin formue – og netop det var hans ømme punkt.

Paulus skriver at alle mennesker har syndet og at syndes konsekvens er død, som betyder adskillelse fra Gud, eller det samme som evig død. Han skriver også at Guds nådegave er evigt liv. For at arve det evige liv, må vi tage imod den nådegave som det er. For den rige unge mand stod rigdommen som en hindring for at komme ind i Guds rige og arve det evige liv. Selv ikke hans gode livsstil og hans overholdelse af buddene kunne sikre ham en plads. Jesus udfordrer ham til at sælge al sin ejendom og give det til de fattige og så det vigtige at følge Jesus. Nøglen til det evige liv er ikke nødvendigvis at sælge alt hvad vi har og give det til de fattige, men at følge Jesus. Vi kan have forskellige ting der hindrer os i at følge Jesus og de forhindringer må vi komme udenom – hvis vi vil tage imod Guds nådegave. Det er den langsigtede investering med det bedste afkast!

Det virker som om det kan være rigtig svært – ja nærmest umuligt at opnå det evige liv og blive frelst, som vi nogle gange kalder det med et gammeldags, men alligevel rammende udtryk. Og rent faktisk er det umuligt for os. Vi kan ikke skrue vores liv sådan sammen at vi får evigt liv som en fortjeneste. Vi kan ikke gøre åndelige øvelser eller andet der sikrer os det evige liv – det er og bliver umuligt for mennesker. Men for Gud er det muligt. Han har i sin kærlighed til os skabt en mulighed.

I nogle af de bedst kendte vers i Bibelen står der at Gud gav sin søn Jesus for at enhver som tror på ham ikke skal gå fortabt, men have det evige liv. Troen på at Jesus tog min synd, skyld og skam på sig på korset er det som giver mg det evige liv – det frelser mig fra fortabelsen. Det er den nådegave vi tager imod når vi omvender os og kommer til tro og følger Jesus.

Så det der stadig er umuligt for dig og mig, er heldigvis stadig muligt for Gud. Det er muligt at arve evigt liv og det ligge åbent for enhver som tror på Ham. Det er det vigtigste at få afklaret og når du har taget imod i tro, så behøver du ikke at gå bedrøvet bort, men kan glæde dig over et godt og rigt liv i efterfølgelse af Jesus.
Må Gud velsigne dig i din oplevelse af det der er umuligt for mennesker


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk