DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Hans Fhær Larsen

Netpræst

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

Mail: hans.fhaer@gmail.com

 

Godt Nytår og Nytårsfortsættere

1 jan. 2016


Så kom vi over endnu et årsskifte. Jeg har personligt fejret mere end 60 sådanne aftener, hvor jeg hver gang tænker på at viske tavlen ren og begynde på en frisk. Jeg sætter nogle nye mål og holder dem?

Jul og Nytår er for mange en tid, hvor vi vasker tavlen ren og begynder på en frisk. Meget af gave ræset, hovedrengøringen, at være gode ved hinanden, og fortsætte med det også i fremtiden. Handler om, at vi inderst inde ønsker, at forandre vores liv til det bedre, ved blot at tage en beslutning og holde fast.

I går sad jeg og tænkte tilbage på 2015 og så tillbage på et spændende år, hvor jeg har haft rigtig mange skønne oplevelser. Der er også ting jeg ikke har gjort, som jeg egentlig gerne ville have gjort, men hvor modet svigtede da det kom til stykket. Nogle af disse ting, kan jeg samle mod til og så måske få det gjort i 2016. Andre ting kan ikke gøres om, fordi tiden er forpasset, og dem det drejer sig om ikke er her mere.

Det er meget menneskeligt at miste modet, afvige fra vores drømme og fastlagte planer. Vi kan se tilbage, men ikke frem. Og selv om vi siger, der ikke er noget nyt under solen, så gentager fortiden sig ikke i fremtiden på samme måde som i fortiden. Det er en ny uforudsigelig situation vi står i. Og selv om det er ”den samme situation” vi står i igen, så ligner den ikke den tidligere samme situation helt. Der er nye elementer og vi mangler mod, selv om vi godt ved vi burde have lært af fortiden.

Sådan er livet. Vi kender fortiden, men lærer ikke af den. Det er som at gå i skole. Vi gennemgår ikke alle de situationer som vi vil møde i fremtiden, men får nogle værktøjer til at håndterer ukendte nye situationer. Vi lærer hvordan vi skal søge viden og få erfaring i ukendte situationer. Hvordan bruger vi vores erfaringer i nye situationer.

Jeg kom til at tænke på Gud som den skabende Gud, der tænker nyt og fortsætter med at skabe når han taler.

I Åbenbaringen 21:1-8 fortæller Gud om sine planer med den Jord han har givet os for at vi skulle passe på den. Det går som bekendt ikke alt for godt. Høje herrer samles årligt for at tale om at holde jordens temperaturstigning på under 2 grader. Det går ikke så godt. Gud har en mere revolutionerende plan.

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige:
Nu er Guds bolig hos menneskene,
han vil bo hos dem,
og de skal være hans folk,
og Gud vil selv være hos dem.
Han vil tørre hver tåre af deres øjne,
og døden skal ikke være mere,
ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.
Thi det, der var før, er forsvundet.
Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.« Og han sagde til mig: »Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død.«


Her beskriver Gud hvordan han gør alting nyt, så alt bliver godt, og lover at det vil ske som han siger, vil jeg hellere holde mig til Hans løfter i stedet for mine egne og politikkernes løfter, som jeg/de alligevel ikke følger fuldt ud.

Når jeg gennem mit liv har holdt de løfter som Gud giver, op imod mit eget liv. Så vil jeg hellere holde mig til Ham. Gud er ikke en forudsigelig vane Gud, der altid gør det på samme måde. Jo, naturen har han skabt og sat i gang, så alting kører i faste cirkler. Når Gud griber ind i vores liv, er det ikke rutine, men nye måder hver gang. Gud vil ikke lade sig regne ud. Han har givet os naturen, som vi febrilsk prøver at regne ud, uden det dog lykkes. Men Hans overnaturlige indgriben i vores liv lader han os ikke regne ud. Det er baseret på tillid og kærlighed. Vi kan stole på Ham hvis vi tør og så hvile i Hans visdom og kendskab til, hvad der er bedst for Hans skaberværk.

Jeg ønsker jer alle et velsignet Nytår, og opfordrer jer til at prøve, at tage Gud ind som rådgiver over jeres liv i 2016

Hilsen HansBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk