DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Hans Fhær Larsen

Netpræst

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

Mail: hans.fhaer@gmail.com

 

Hvis Søn/Datter er Du?

16 feb. 2017

Vi lever i en tidsalder, hvor vores familie relationer bliver tilsidesat af stræben efter, at realiserer os selv og få vores egoistiske drømme opfyldt. De fleste af døgnets timer er familien splittet af arbejde langt fra hjemmet i forskellige retninger. Børnene er i institutioner så længe som muligt. Forældre sender endda deres børn i institution i ferierne for at have tid til sig selv.

• Realisering af personlige drømme frem for Familie
• Karrieren frem for familie og børn
• Uoverensstemmelser og misforståelser bryder familiebånd
• Skilsmisser skaber en generation af manglende tilhørsforhold
• børn vokser op med 2 mødre eller 2 fædre
• Din far og mor behøver ikke at være dine biologiske forældre. æg og sæd donorer kan være vildt fremmede.
• Børn der ikke passer i vores planer og forestillinger om livet får slet ikke lov til at komme til verden

Denne drejning er ny og har taget fart i den seneste generation.

Er det et samfund i rivende udvikling mod et moderne sundt samfund, med frihed til at bestemme over sit eget liv, sin egen krop? Eller er det et samfund i forfald?

Hvad er det der får os til at følge udsendelser som sporløst, og andre udsendelser hvor vores længsel efter at kende vores rødder, og finde vores relationer til den forsvundne familie/relation?

Jeg tror, at dybt i os alle sammen ligger der et behov og en længsel efter at høre til. Et behov efter at vide hvor vi kommer fra og en længsel efter at vide, hvor vi går hen.

Jeg har altid undret mig over, hvorfor bibelen bruger så meget spalteplads på, at beskrive slægtskab. Lange slægtstavler. Søn af - søn af - søn af osv. Hvad er hemmeligheden bag bibelens stærke fokus på familie, relationer og slægtskab?

Jeg er ikke sikker på om jeg forstår dybden, men jeg ved, at hver gang vi piller ved naturens naturlige sammenhæng og forløb, går det galt. Når man piller ved noget, hvor man ikke kender den dybe sammenhæng, er der noget vi overser, og så går det galt.

Bibelen er en familie bog, hvor der helt fra begyndelsen ved skabelsen blev sat fokus på Familien og dens betydning. Adam gik alene rundt i edens have og så alle dyrene høre sammen som familier. Gud så, at det ikke var godt for Adam at være alene (1 Mos 2:18) Jeg vil give ham en livsledsager, der passer til Ham. Så skabte han Eva. Når Gud ser sin egen skabning have et behov, er det fordi det har en stor betydning for den større sammenhæng.

Du skal ikke langt tilbage før dit slægtskab var det der betød mest for hvem du var. Ved ethvert middagsselskab startede snakken omkring bordet med at få de familiemæssige forhold sat på plads. Hvordan kender du værtsparret/værten? Bror, søster, fætter, kusine onkel tante far eller mor osv. derefter slægts forhold, egn og relationer til fælles relationer. Derefter kom erhverv, udannelse, tillidshverv.

I dag synker betydningen af din familierelation længere og længere ned i rækken af samtaleemner. Det er vigtigere at vide hvad du laver, hvor meget du tjener. Hvor mange biler og huse har du. Du bliver sat i bås efter din samfundsstatus.

Længslen efter at kende vores ophav ligger dybt indpodet i os alle sammen, og bliver mere og mere tydeligt jo mere samfundets retning går mod at udslette alt hvad der høre til naturlig familie. Slægtsforskning bliver mere og mere udpræget, drevet af længslen efter at vide hvor jeg kommer fra.

Fra et samfund, hvor en familie bestod af flere generationer der levede sammen og erhvervede sig ved familiens traditionelle erhverv, der gik i arv fra generation til generation.

Er familien i dag en række enkelt individer, der hver morgen skilles og kører i hver sin retning, hvor de lever hver deres arbejdsliv, institution, skole, plejehjem. Måske mødes man så til aftensmad, for så at skilles for at se TV, gå til sport, lave lektier, alt andet end at være familie. Måske får vi tid til at besøge vores gamle en sjælden gang, at lytte til deres erfaring og visdom har vi ikke tid til. Det kan heller ikke bruges i vores travle samfund.

Stress, jag , ensomhed, splittelser er frugten af den retning vi har taget.

Gud skabte os for at have familierelationer og bånd til hinanden og Ham. Han så allerede ved skabelsen, at det ikke var godt for mennesket at være alene. Han ønskede fællesskab mellem Ham og os og mellem os indbyrdes.

Så når jeg spørger: "hvis barn er du" er det ikke sikkert du ved det. Du har måske en far og mor, men det er ikke sikkert, at du kender dem. I har ikke haft tid til at bruge tid sammen.

Gud har sat os sammen som familier, der skal have omsorg for hinanden på alle måder. Der er ting samfundet ikke kan eller skal have ansvaret for.

Så når jeg spørger dig om "Hvis barn er du" Vil det være dejligt at høre svaret: "Jeg er søn/datter af XX og det er jeg stolt af, Jeg er søn/datter af min far i himmelen, og det er jeg stolt af"

Vi er på vej mod. Citat GRUK:

Lille kat, lille kat, lille kat på vejen! Hvis er du, hvis er du? - Jeg er sgu min egen


Hilsen HansBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk