DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Svend Løbner Madsen

Netpræst

Svend Løbner Madsen, journalist, redaktør og mentor

Mail: mail@svendlobner.dk

[ Mere ... ]

 

Guds ufattelige nåde kan erfares

16 aug. 2017

Guds ufattelige nåde kan erfares
Bibelen har flere ”ufattelige” passager. Billedsprog fra naturen kan måske hjælpe til at erfare den åndelige virkelighed.

Vi fatter ikke Gud, heller ikke Guds ånd, og da slet ikke Guds nåde. Ligesom Gud er almægtig, allestedsnærværende, alvidende, er han også ”alnådig”. Han er så nådig, at Johannes ikke nøjes med at sige, at Gud elsker. Han siger, at Gud ER kærlighed.
Det er ikke til at fatte!
Alligevel må vi prøve at lade det synke ind. Også selv om vi skal bruge et helt liv på at grunde over det. Han elsker dig. Hans nåde omslutter dig. Og salmisten skriver, at også hans Ånd er så massivt tilstede, at det er umuligt for dig at flygte fra ham!
”At fatte det, er mig for underfuldt! Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd?” (Salme 139, vers 6-7).
Det er værd at grunde på. Selv om det ikke er til at fatte.

Troen må give op
Det er faktisk så ufatteligt, at end ikke vores tro rigtig kan gribe om det. Altså vores tro, vores præstation, vores anstrengelse. Derfor er det jo skønt, at Paulus skriver: Altså beror det ikke på den, der vil, eller på den, der anstrenger sig, men på Gud, der viser barmhjertighed.
Din tro vil aldrig kunne gribe fuldt og helt om Guds ufattelige nåde. Så giv op! Hør efter stedet og se, hvad der sker! Hold dig til fakta. Og fakta er, at Gud er kærlighed, og at der ud fra den kærlighed udspringer tre andre kendsgerninger: Gud har skabt dig! Jesus har frelst dig! Og Helligånden er udgydt over dig!
Det er du vel klar over: Gud har skabt alle mennesker og dermed også dig. Jesus døde for alle menneskers synd og derfor også for dine synder – dem du har begået, dem du begår hele tiden, og dem du utvivlsomt vil begå i fremtiden. Helligånden er udgydt over alle mennesker, alt kød. Mærk efter: Er du lavet af kød? Ja, så er Helligånden også udgydt over dig!

Den åndelige længsel
Mennesker har alle dage søgt at gribe om det åndelige. Det er sådan religioner opstår. En længsel besvares med åbenbaring som nedfældes og – desværre – ender med religiøse systemer og hele lovkomplekser.
Men længslen er der stadigvæk. Og når man følger sin længsel og forsøger at gribe om det guddommelige sammenligner man naturligt med det man kender i forvejen. Man bruger billeder som er hentet fra den naturlige verden, for eksempel elementerne jord, ild, luft, vand… Alle religiøse skrifter bruger metaforer fra de fire elementer, således også Bibelen.

Brug den fysiske verden
Jeg må indrømme, at jeg bruger den fysiske verden til at inspirere den åndelige erfaring.
Når jeg står ved stranden og lader vinden blæse mig i håret, tager jeg også en dyb indånding og lader den friske luft fylde mine lunger, mens jeg tænkebeder: Gud fyld mig sådan med din Ånd og forfrisk mine støvede lunger!
Når jeg ser bølgerne skvulpe så utrætteligt mod strandbredden, tænker jeg på de uudtømmelige himmelske energikilder og beder Helligånden om at give mig så meget af dem, som mit skrøbelige kød kan tåle: Gud, jeg vil have alle mine kilder i dig og drikke af dem, så tit jeg kan!

Husk at have det sjovt
Og når jeg går en tur med mine elskede ved hånden – min kone, mine børn og svigerbørn, mine venner – tænker jeg: Hvor er det godt, at vi kan have det sjovt, at naturens liv omkring os inspirerer til at boltre sig, og at Gud også har opfundet humoren for at vi skal have det sjovt. Ja, det er sjovt at leve, for livet må udfolde sig, og når det udfolder sig, virker det tilfredsstillende på os, og så har vi det pludselig sjovt.

Vær som du er skabt
Guds nåde er så stor, at vi ikke kan fatte den. Helligånden er så nær, at vi ikke kan løbe fra den! Det er bare at læne sig tilbage i favoritstolen og ånde ind. Det er bare at sætte en cd på, læse en inspirerende bog eller være så nærværende, at vi hører hvad vores elskede siger til os mellem alle ord, og al mimik. Og det er bare at huske, at have det sjovt, at grine højt, at flippe ud, at bare leve med hud og hår som det menneske, man nu er skabt til at være.

Svend LøbnerBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk