DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

Påske betyder fri entré ...

1 apr. 2018

Hvortil?
Til Gud og hans rige.
Hvor er Guds rige? Tja - den geografiske eller rumlige adresse må vel siges at være ukendt, men i Jesus Kristus er Gud og dermed Guds rige kommet til os.

For hvem?

For alle mennesker til alle tider og alle steder.

Jesus kom fra Gud. Han blev korsfæstet, døde, blev begravet – men blev levende igen Påskemorgen,
for at frelse enhver, der tror på ham.
Påskens begivenheder viser os, at Jesus Kristus syntes, at vi var værd at dø for!
Har du tænkt over - og takket for - at for Jesus Kristus var du altså værd at dø for !!!
Det er vejen til Guds rige.

Hvordan får vi kontakt med Gud?

Først og fremmest gennem at bede til Ham, og det må vi gøre med almindelige ord, som når vi snakker med hinanden.

Hvad må vi bede om?

Om alt, - men ligesom vi må være fri til at bede om alt, - sådan er Gud frit stillet med sit svar. Der er dog noget, der er vigtigere, end at vi må bede Gud om forskellige ting. Nøjagtig ligesom der er vigtigere ting imellem os og vore børn end det, at vi kan svare på deres forskellige spørgsmål om et eller andet, de gerne vil. - Nemlig fællesskabet.

Hvordan kan vi have fællesskab med Gud?

Vi kan jo ikke se Ham. Nej, det kan vi ikke, men Gud kan se os. Han kender os. Han elsker os og er derfor interesseret i os - også i dig, der ikke er interesseret i Ham!

Går fæIIesskabet med Gud gennem bøn og Bibelen ? Ja, og vi må vide, at når vi er sammen med andre mennesker omkring Jesus, så er Han sammen med os. Jesus har lovet, at han vil være sammen med alle, der tror på ham.

Vi må altså have fællesskab med Gud, fordi det blev Påske. Men, hvordan kommer vi ind i den tro og det fællesskab?
Det gør vi ved Helligåndens hjælp.
Efter sin opstandelse og himmelfart sendte Jesus Helligånden til sine tilhængere. Det havde han lovet dem, før han døde og opstod.

PINSEDAG holdt Jesus sit løfte, og lige siden har Gud gennem Helligånden hjulpet mennesker til at tro på Jesus - og hjulpet dem, der tror på Jesus, med at leve - og med at fortælle andre om Ham, - så endnu flere kommer til tro.

Hvordan kan vi vide det?

Det fortæller Gud os gennem Bibelen. Derfor er det vigtigt at læse i den. Vi må samtidig bede om, at Gud gennem Helligånden vil lære os at gribe og tro det, vi læser. Kun sådan får vi det rigtige ud af det.

Prøv selv at gå på opdagelse i Bibelen.

Du kan gøre det bl.a. på
http://www.bibelselskabet.dk


Du kan også læse videre i min påske- og pinsehistorie for børn og voksne:

Simon og hans venner spillede fodbold hjemme i hans mors og fars have.

Pludselig kom Jens til at skyde bolden gennem en af de store verandaruder, så den blev helt knust.

Simons far kom farende ud af huset. "Hvem i alverden var det, der baldrede den rude?" spurgte han.

Inden Jens nåede at sige noget, sagde Simon: "Det var mig". Hans far var gal og ruskede ham i armen, mens han skældte ud.

Endelig gik Simons far ind igen. Da røg det ud af Jens: "Hvorfor sagde du det? Det var jo mig!"

"Det ved jeg godt;" sagde Simon. "Men det er jo min fars hus, og du er min ven.
Jeg synes, det var synd, at du skulle have ballade for det:"

Da de havde leget lidt igen, kom Simon i tanke om noget: "Forresten - så har jeg lige fået at vide, at vi snart skal flytte."

"Øv," sagde de andre. "Så kan vi ikke spille fodbold her mere. Det er ellers den bedste have på hele vejen."

"Jeg tror, at I kommer til at kunne spille fodbold her også fremover," sagde Simon. "Vi har nemlig solgt huset til min tante og farbror, og jeg har fortalt min fætter om Jer. Han vil også gerne spille med jer, og han er god til det!"


En forklaring for børn og voksne:


Da det godt kan være svært at forstå, hvad påske og pinse betyder, har jeg fået inspiration til den lille historie om Simon og hans venner.

En sådan historie kalder man ofte en lignelse. En lignelse fortæller om noget svært på en lettere måde.

Når du i min historie læser om Simon, skal du tænke på Jesus. Jesus er Guds søn, og Gud har skabt hele verden.

Sådan som børnene i historien leger i Simons fars have, lever vi i Guds have eller i Guds verden.

Ligesom der i fodbold er mange spille-regler, sådan er der også regler i Guds verden. De to vigtigste regler er, at vi skal elske Gud (tro på Gud), og at vi skal elske vore medmennesker (være gode ved dem).

I min historie blev Simon skældt ud, men Jesus blev korsfæstet, så han døde og blev begravet. Det er derfor, vi holder Langfredag.

Jesus blev bare ikke ved med at være død. Gud gjorde ham levende igen, og det er derfor, vi holder Påske.

l min historie tog Simon skylden for den baldrede rude på sig. Sådan kom Jesus og tog skylden på sig for de ting, vi gør forkert over for Gud og hinanden.
Når vi gør noget forkert, må vi sige undskyld eller bede om tilgivelse til Gud, og da Jesus har taget skylden og straffen på sig, vil Gud tilgive os.

Som Simon flyttede, sådan flyttede Jesus tilbage til Gud igen. Ligesom Simon sagde, at hans fætter kom og kunne lege videre med vennerne, sådan sendte Jesus en anden, nemlig Helligånden, til at hjælpe os med at leve videre i Guds verden. Derfor holder vi pinse.

Glædelig påske og pinse!


Ivan L. Jakobsen
Tidl. sognepræst


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk