DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Hans Fhær Larsen

Netpræst

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

Mail: hans.fhaer@gmail.com

 

”Den forældreløse ånd”. Hvis barn er du?

1 okt. 2018


Familien som er en grundsten i verdenshistorien er ved at gå i opløsning? Eller er det slet ikke noget nyt?

Det er som om der er stærke usynlige kræfter, der søger at opløse begrebet familie. Det betyder mindre og mindre hvor du kommer fra, og hvad dine relationer er til din oprindelse, søskende og øvrige familie. Mange af os kommer til verden som et prestigeprojekt fra voksne, der har det som et punkt i karrierelisten. Uddannelse, arbejde, hus, bil, hund barn osv. Vi er ved at miste en rigtig vigtig brik, der hedder samhørighed, frihed, tilhørsforhold. Det resulterer i den fremherskende egoisme, der er selvforstærkende i forhold til at skabe mig, mig og så mig for at klare sig.

Vores samfund er bygget på et forældreløst grundlag.

Jeg vil beskrive den forældreløses liv. Ofte har den forældreløse ikke noget familienavn. I det mindste vil det ofte blive forandret. Som forældreløs forsvinder din familiehistorie. Du har ingen minder eller historier fra din familie. Du må klare dig selv. Du opnår intet uden at gøre det selv. Det er i modsætning til dig, der er vokset op i en god familie, hvor du bære det samme navn som din far, og før ham hans bedstefars navn osv. Du har samme navn som dine søskende. Familienavnet giver dig en fælles identitet.

Det er et resultat af den forældreløse ånd, at mange mennesker forsøger at skabe sig et navn, og blive betydningsfuld, og opnå en position i samfundet. Jeg tror det er en grundlæggende tilstand i menneskets hjerte, der stammer helt tilbage til syndefaldet.

Det er desværre ikke en undtagelse i vores kirker. Vi ser hvordan mennesker der tjener i menighederne, prøver at skabe sig et navn, at gøre noget betydningsfuldt, for at blive betydningsfuld. Vi kæmper, vi arbejder, vi tjener, vi brænder ud, og undre os over hvordan det kan være.

Som forældreløs findes der ingen arv. Du må kæmpe dig til alt. Du må fortjene, du må ydde. Verden er skruet sammen efter at være tilpasset den forældreløse ånd. Hverken demokratiet, eller kapitalismen er Guds opfindelse. Det er sikkert de bedste systemer for en forældreløs verden, men ikke Guds ide.

Som søn finder du livets betydning i relation til din familie, ved at være elsket og værdsat betingelsesløst som den du er. Du hører til familien, selv om du ikke vasker op, slår græs, rydder op. Du er betingelsesløst elsket.

Hvis du blev spurgt. ”Hvis barn er du?” Ville du så prompte svare dine forældres navn, eller ved du det ikke, eller er du mere et barn af penge, begær, karriere, kapitalisme, eller hvad er dit fundament?

Guds plan er, at vi skal slappe af og elske Ham og lade os elske, og vide at du hører til Gud som hans barn.

Jeg tror der er en årsag til, at Gud skabte mennesket på sjette dag i skabelsesberetningen. Jeg tror ikke Gud ønskede at Adam skulle se Gud arbejde, men blev skabt til at nyde hvilen sammen med Gud.

Det kom først med syndefaldet, at vi fremover skulle knokle for føden. Jeg tror egentlig ikke Gud lagde det ned over os som en straf. Det var mere en konsekvens af ulydigheden ved at spise af træet, der gav os vores nye indsigt i hvad der er godt og ondt. Det er ikke en let byrde at bære. Vi har så travlt med at komme frem, og dømme alt og alle i forhold til rigtigt og forkert.

Der er trøst i disse 2 skriftsteder:

Salme 116:7, Fald til ro igen, for Herren har bevist sin godhed

Johannes 14:18, en af de sidste udtalelser Jesus gav inden han forlod verden. ”Jeg efterlader jer ikke forældreløse”, Jesus sendte Helligånden, der vil trøste og vejlede os til hele sandheden.

Hilsen HansBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk